Stamboom van de familie Schrijnemaekers
(Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade)

Algemeen

Deze stamboom werd zodanig opgesteld dat iedere geďnteresseerde, binnen Gronsveld, Rijckholt of Eckelrade woonachtig of daar zijn "roots" hebbende, zonder al te veel moeite zijn, haar, of iemands afstamming kan nagaan. Daartoe heb ik gebruik gemaakt van codenummers. De in Gronsveld, Rijckholt of Eckelrade woonachtige personen met de naam Schrijnemaekers stammen allen af van Michael Schrijnemaekers, overleden te Gronsveld op 20.05.1753. Deze Michael heeft, om redenen de ik later uiteen zal zetten, in deze stamboom het cijfer 4 gekregen. Hij kreeg 11 kinderen die respectievelijk de nummers 4.1, 4.2, 4.3 enz. kregen. Kind nummer 5 (4.5 dus), ook Michael geheten, kreeg op zijn beurt weer kinderen die als codenummer 4.5.1, 4.5.2 enz. kregen. Zo wordt het codenummer bij elke nieuwe generatie telkens met één cijfer uitgebreid.

Hoe gaat men nu te werk als men zijn, of iemands anders afstamming wil vaststellen?

  1. Men zoeke allereerst op zijn eigen codenummer op. (De codenummers staan in volgorde van grootte gerangschikt). De ervaring heeft uitgewezen dat dit zonder al te veel moeite lukt.
  2. Laat het laatste cijfer van het codenummer weg. U vindt dan het codenummer van uw vader. Dit nummer kunt u eerder in het overzicht terugvinden.
  3. Met elk cijfer dat u weglaat gaat u één generatie terug.

Sommige leden van de stam Schrijnemaekers kunnen op die manier hun voorvaderen tot in het 11e geslacht vaststellen.

Indien men wil nagaan in hoeverre men familie is van een persoon die eveneens de naam Schrijnemaekers draagt, dan moet men het codenummer van zichzelf en van de persoon in kwestie vergelijken.
Voorbeeld: U heeft nummer 4.5.4.7.8.2.9
de andere persoon heeft 4.5.4.7.3.4.5.
Dan betekent dat uw afstamming en de zijne de eerste vier geslachten parallel lopen en dat daarna uw wegen scheiden. (Uw grootvader en zijn grootvader waren dus broers)

Waarom beginnen nu de nummers van de nog in Gronsveld, Rijckholt of Eckelrade telgen van de familie Schrijnemaekers met het cijfer 4?

Welnu, bij het samenstellen ben ik begonnen met alle leden van de stam Schrijnemaekers te noteren, te beginnen met het jaar 1678. De eerste die vermeld stond, Joannes, kreeg no. 1. Zijn afstammelingen staan in de bijlage vermeld (zie aan het einde van dit overzicht). Deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven. Volledigheidshalve zijn ze echter toch vermeld omdat een aantal leden van deze tak getrouwd is geweest met leden van tak no. 4. Ik heb niet kunnen ontdekken dat de takken 1 en 4 aan elkaar verwant waren. De takken 2 en 3 zijn na een of twee geslachten uitgestorven.

Nog een laatste opmerking over de manier waarop u de gegevens, die in telegramstijl zijn genoteerd, kunt terugvinden. Ze staan in deze volgorde:

/voornaam(-namen)/doopdatum/geboorteplaats Gr.=Gronsveld, R.=Rijckholt./D=Doopgetuigen:peter en meter)/woonplaats /beroep/overlijdensdatum/plaats of gemeente van overlijden/huwelijksdatum/echtgenoot of echtgenote/beroep/geboortedatum/geboorteplaats/zoon of dochter van/naam vader/diens beroep/naam moeder/eventueel beroep/woonplaats/overlijdensdatum/plaats of gemeente van overlijden/eventuele bijzonderheden. De doop- of geboortedatum (geboorteplaats) wordt met een * aangegeven, de woonplaats met een # , de huwelijksdatum met een x en de overlijdensdatum met een +

De scheidslijn tussen twee geslachten wordt met een horizontale lijn aangegeven.

Bij de samenstelling van deze stamboom is gebruik gemaakt van:

  1. de doop- trouw en overlijdensregisters van de parochie van de H. Martinus te Gronsveld
  2. de registers van de Burgerlijke Stand van Gronsveld, Rijckholt, Eijsden, Amby, Meerssen, Nieuwstadt, Maastricht, Lanaken en Geleen
  3. akten van Memorie van Successie berustende op Rijksarchief in Maastricht
  4. schepenbankarchieven van de Vrije Rijksheerlijkheid Gronsveld berustende op het Rijksarchief in Maastricht
  5. archief van de parochie St.-Martinus te Gronsveld, berustende op het Stadsarchief in Maastricht
  6. Archiv Toerring Jettenbach, berustende op het Staatsarchiv in München.

opmerkingen, correcties, ideeën en aanvullingen graag naar Gilles Jaspars, kleinzoon van Maria Cornelia Schrijnemaekers (4.5.8.8.5)


Schrijnemaekers

4 Michael / ? / * Gr./ D.? / # Gr. hoek Hennemettenstraat-Broekstraat (zuidzijde / landbouwer / + 20.05.1753 / Gr. / x Maria Moors / + 22.01.1778 / Gr. /// Michael was tot aan zijn dood schepen van het graafschap Gronsveld.

4.1 Christina / * 29.10.1720 / * Gr. / D. Jacob Berghmans en Maria Deenen / # Gr. / zonder / + 14.11.1775 / Gr. / 25.05.1749 x Christiaan van den Boorn / + 19.08.1787 / Gr./
4.2Hubertus / * 16.10.1722 / * Gr. / /// Geen verdere gegevens bekend.
4.3 Stefanus / * 24.08.1724 / * Gr. / D. Joannes Schrijnemaekers en Maria Reijnders/ # Gr, later Maastricht / koopman te Maastricht / x Johanna Bemelmans /// Wordt in het doopregister waarin hij als doopgetuige optreedt "Mercatore Trajecti habitante" genoemd.
4.4 Hubertus / * 29.10.1726/ * Gr. / D. Hubertus Moors en Anna Pinckaers / # Gr. , Grande Rue, no. 50 (in 1796) / landbouwer / + 26.11.1818 / Gr. / 10.11.1755 x Maria Vrancken / Cadier en Keer / // Hubert deed van zich spreken toen hij op 1 februari 1758 hoogstpersoonlijk een schapendief opspoorde. Daartoe deed hij navraag bij een aantal opkopers van huiden en vellen in Maastricht. Bij de derde handelaar had hij al succes. Deze wees een inwoner van Oost-Maarland, die zich niet ver van de kraam ophield, als de dader aan.
Hubert overleed "in zijne woning no. 86 te Gronsveld" Bij zijn dood liet hij de volgende onroerende goederen na (Mem. van Succ. 172 - no 374): "1. 20 are en 9 ca huis met tuin aan het Broek. 2. 16 are en 17 ca akkerland aan den Kerenweg. 3. 8 are en 44 ca akkerland onder den Hotsboom. 4. 8 are en 4 ca akkerland gelegen op den Steyn. 5. 20 are en 9 ca akkerland op de Schijfstraat. 6. 8 are en 4 ca akkerland in het Maasveld. 7. 22 are en 9 ca akkerland in de Wan". Akte was gedateerd op 3 mei 1819.
4.5 Michael / * 01.02.1728 / * Gr. / D. Nicolaas Moors en Maria Beckers / # Gr. in het huis genaamd "Deumenshof", later genoemd "de Keizer" / herbergier / + 18 brumaire an 10 (09.11.1801) Gr. / 22.02.1756 x Maria Catharina Bemelmans / zonder / + 04.02.1789 / /// Michael was schepen van het graafschap Gronsveld. Hij nam ontslag na de woelingen die in Gronsveld waren ontstaan na de invoering van de aardappeltienden. Kocht het huis, later genoemd "de Keizer", op 27.04.1759. Woonde eerst in het huis van zijn ouders in de Broekstraat.
4.6 Petrus / * 14.11.1730 / * Gr. / D. Joannes Schrijnemaekers en Anna Tants./ # Gr. later R., no. 18 (in 1796) / landbouwer / + 05.12.1816 / R / 31.10.1762 x Maria Catharina Frambach / + 30.10.1811 / *R. / # R. / + R /
4.7 Catharina / * 11.11. 1731 / * Gr. / D. Adam Berghmans en Amilia van der Hoegen / # Gr. later R. nr 8 (in 1796) / zonder / + 30.01.1808 / R. / 28.09.1755 x Joannes Bemelmans / landbouwer / + 15.06.1797 / R. / # R. /
4.8 Nicolaas / * 23.11.1733 / * Gr. / D. Hendrik Moors en Catharina Schrijnemaekers / # Gr , later Eckelrade, no. 22 / landbouwer / + 23.06.1810 / Eckelrade / 14.02.1765 x Maria Anna Bemelmans / zonder / + 29.08.1810 / * Eckelrade / # Eckelrade / /// Nicolaas werd op 3 april 1757 om 11 uur 's avonds in zijn bed aangevallen door een man die naderhand na zijn arrestatie zei Bartholomée Houba te heten en afkomstig te zijn uit Cerexhe-Heuseux bij Luik. Hij bracht Nicolaas een twintigtal stekeen met een mes toe die hem ernstig, maar niet levensgevaarlijk verwondden. De dader werd na een achtervolging gegrepen door broer Peter (4.6), werd in de gevangenis van het kasteel van Gronsveld opgesloten maar wist daar later uit te ontsnappen door een gat in de muur te breken. /
4.9 Johannes / * 18.05.1735 / * Gr. / D. Matthias Dassen en Anna Heusschen / # Gr. / + 07.07.1748 / Gr. /
4.10 Aleydis / * 24.06.1738 / * Gr. / D. Johannes Dassen en Elisabeth Berghmans
/ # Gr, later Oost, Putstraat (in 1796) / zonder / 27.09.1764 x Paulus Jeuckens / landbouwer / # Oost /
4.11 Adam / * 29.01.1744 / * Gr. / D. Johannes Godefridus Berghmans en Maria Theunissen //// geen verdere gegevens bekend, vermoedelijk jong overleden /

4.4.1 Maria Anna / * 15.07.1756 / * Gr. / D. Stephanus Schrijnemaekers en Maria Elisabeth Vrancken / # Gr. Grande Rue no. 13 (in 1796), Groote Straat no. 18 (in 1830) / zonder / + 02.12.1835 / Gr. / x Winand Pleumeekers / kuiper / # Gr. /
4.4.2 Catharina / * 15.03.1758 / * Gr./ D. Petrus Schrijnemaekers (4.6) / en Christina Schrijnemaekers / # Gr, later Heugem, no 11. / zonder / + 14.06.1838 / Heugem / 22.04.1795 x Lambertus Starren / landbouwer / # Heugem /
4.4.3 Michael / * 08.05.1760 / * Gr. / D. Michael Schrijnemaekers en Petronella Vrancken, zus van Maria Vrancken / # Gr. / + 29.06.1760 / Gr./
4.4.4 Johannes Baptista / * 01.06.1761 / * Gr. / D. Petrus Schrijnemaekers (4.6) en Maria Moors / # Gr. no 50 (in 1796) / landbouwer / + 16.02.1844 / Gr. / 04.01.1788 x Maria Elisabeth van den Boorn / zonder / # Gr./
4.4.5 Michael / * 19.03.1764 / * Gr. / D. Nicolaas Schrijnemaekers (4.8) en Maria Catharina Schrijnemaekers (echtgenote van 4.5) / # Gr. / zonder / + 10.04.1773 / Gr./
4.4.6 Elisabeth / * 28.05.1768 / * Gr./ D. Peter Willems en Catharina Schrijnemaekers (4.7) / # Gr, later Breust / zonder/ + 03.01.1847 / Maarland / 14.06.1789 x Joannes Pinckaers / landbouwer / # Breust /
4.4.7 Maria Catharina / * 22.04.1770 / * Gr. / D. Wijnand van den Boorn en Maria Catharina Bemelmans / zonder / + 14.06.1838 / Heugem / 25.09.1796 x Lambertus Starren / landbouwer / # Heugem /

4.5.1 Michael / * 06.11.1756 / * Gr. / D. Petrus Schrijnemaekers (4.6) en Maria Anna Bemelmans, zuster van Maria Catharina (zie boven) / # Gr., later R. landbouwer / + 14.04.1817 / R / 14..11.1784 x Barbara Pieters / + 22.12.1835 / R./
4.5.2 Christianus / * 27.03.1758 / * Gr. / D. kapelaan Bemelmans van Gronsveld (broer van moeder) en Christina Schrijnemaekers (4.1) / # Gr, na 1798 op de pastorie / pastoor van Gronsveld en Rijckholt./ + 10.08.1822 / Gr. / /// Christiaan was pastoor van 1798 tot 1822 / Hij werd gekozen uit de drie in Gronsveld woonachtige priesters, kapelaan Joannes Balthasar Smeets, afkomstig uit 's-Gravenvoeren, de benificiant Willem Berghmans, afkomstig uit Gronsveld en Christiaan. De eerste twee legden op 24 pluviose an 6 ( 12.02.1798) de eed af van "haine contre la royauté". Christiaan weigerde deze eed die tegen de adel en het koningsschap gericht was, af te leggen en kreeg na de dood van pastoor Meyers de voorkeur bij de pastoorsbenoeming. Omdat hij de eed niet had afgelegd werd hij door de Franse bezetters opgejaagd en vervolgd en pas in 1803 kon hij in zijn parochie terugkeren. Uit aantekeningen uit het parochiearchief citeren we: "De heer Schrijnemaekers oefende zijn jurisdictie uit met levensgevaar, las de H. Mis op afgelegen plaatsen en werd door de overgrote menigte van parochianen aangehangen. Gronsveldenaar van geboorte en in familiebetrekking met de meeste inwoners op wie hij zeer veel invloed uitoefende en tevens zeer in aanzien bij de burgerlijke overheid te Maastricht, bewees hij vele diensten aan de gemeente, verwijderde vele processen, legde vele geschillen bij en was de vader der inwoners."
Hierbij moet vermeld worden dat Christiaan de neef was van Christiaan van den Boorn, procureur bij de rechtbank "van eersten aanleg" te Maastricht.
Christiaan werd 's nachts in de kerk van Gronsveld begraven hoewel deze manier van teraardebestelling al decennialang verboden was. Een duidelijk blijk van de grote waardering die de parochianen voor hun herder hadden.
4.5.3 Stefanus / * 31.12.1759 / * Gr. / D. Petrus Schrijnemaekers (4.6) en Maria Anna Bemelmans / # Gr. / + 25/26 .02.1760 (rond middernacht / Gr. /
4.5.4 Johannes Baptista / * 01.02.1761 / *Gr. / Johannes Blonden en Catharina Schrijnemaekers / # Gro., later Meerssen en Nieuwstadt / landbouwer / + 21.01.1819 / Nieuwstadt / 08.09.1791 x Anna Catharina Bemelmans, zijn nicht / zonder / + 11.03. 1817 / Geleen / * 16.12.1770 / R. dochter van Johannes en Maria Catharina Schrijnemaekers (4.7) / zonder / # R. / /// In 1783 stond hij voor de schepenbank van Gronsveld terecht op beschuldiging van doodslag. Slachtoffer was Niolaes Theunnissen uit Amby. Het delict vond plaats op het Ambyerveld "buyten de Wyckerpoorte" nadat Joannes Baptista en enige vrienden op 8 december tot 14.00 uur de herberg van de weduwe Lijsens te Wijk bezocht hadden. Oorzaak van de woordenwisseling was een vermeend (?) onheus optreden van enige inwoners van Amby tijdens de laatste kermis aldaar. Tot welke straf Joannes veroordeeld werd, is niet bekend. Na zijn huwelijk in 1791 werd hij pachter op Vaeshartelt bij Meerssen. Op 21.01.1819 werd hij dood aangetroffen op de Trechterweg onder Nieuwstadt.
4.5.5 Maria Anna / * 05.07.1763 / * Gr. / D. Nicolaas Schrijnemaekers (4.8) en Maria Catharina Bemelmans, weduwe van Gerardus van Ophem / # Gr, Grande Rue no. 6, in 1796 / zonder / + 14.10.1797 / Gr. / 05.05.1787 x Johannes van den Boorn / // Na de dood van Johannes van den Boorn werd de waarde van de onroerende goederen geschat op fl. 4324.40. Maria Anna was de schoonmoeder van Josephine Albert die zich in het begin van de 19e eeuw zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de opvang en verzorging van te Maastricht te vondeling gelegde kinderen. (zie: J.H.J. Gulikers en Drs. M.K.J. Smeets, Vondelingen te Maastricht 1814-1823. In: Huldeblijk, bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan. J.M.H. Verzijl bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
4.5.6 Maria Elisabeth / * 27.12.1765 / * Gr. / D. Hubertus Schrijnemaekers (4.4) en Maria Anna Bemelmans, echtgenote van (4.8) / # Gr. later Meerssen. In 1839 Groote Straat Gronsveld, no. 37. / zonder / + 13.03.1856 / Gr / 6 frimaire an 11 (27.11.1802) x Johannes Gelenkerken / landbouwer / * 24.03.1764 / * Hulsberg / # Gr., Meerssen, / + 19.02.1834 / Gr. /
4.5.7 Lambertus / * 28.05. 1768 / * Gr. / D. Petrus Schrijnemaekers (4.6) en Gertrudis Bemelmans / # Gr. Groote Straat no 48. / tapper en landbouwer / + 31.08.1851 / Gr. / 27.09.1789 x Beatrix Oliviers / zonder / # Gr./ + 14.06.1843 / Gr. /
4.5.8 Hubertus / * 31.03.1771 / * Gr. / D. Johannes Bemelmans en Aleydis Schrijnemaekers (4.10) / # Gr. Groote Straat no. 58, huis "De Keizer"/ landbouwer / + 31.01.1837 / Gr. / 25 germinal an 12 (15.04.1804 x Maria Cornelia Jacquet / zonder / * 04.10.1776 / * Veltwezelt / # Veltwezelt, later Gr. / dochter van Cornelius Jacquet, landbouwer en ontvanger der gemeente Veltwezelt en Elisabeth Heustinx / # Veltwezelt / /// Hubertus was schepen van het graafschap Gronsveld en wethouder van de gemeente Gronsveld. Hij was tevens ambtenaar van de burgerlijke stand. De nagelaten onroerende goederen bestonden op 17.07.1837 uit (Mem. van Succ. no. 231): 1. 53 are 17 ca huis, tuin en weide gelegen te Gronsveld "palende oost, zuid en west de straat, noord Theodorus van de Weerdt" 2. 81 are 80 ca akkerland gelegen "in de Grub". 3. 20 are 45 ca akkerland gelegen "op het Rekaut" 4. 57 are 26 ca akkerland gelegen "op de Bronckweg" 5. 16 are 36 ca akkerland gelegen "in het Ekkelraderveld" 6. 36 are 80 ca akkerland "ook in het Ekkelraderveld" 7. 81 are 80 ca akkerland "eensgelijks gelegen in het Ekkelraderveld" 8. 28 are 56 ca "bosch, gelegen in de Monsdelle"

4.6.1 Maria Gertrudis / * 08.11.1763 / * R. / D. Stefanus Schrijnemaekers (4.3) en Maria Elisabeth Wyers / # R., no 18 (in 1796) / zonder / + 24.03.1843 / R./
4.6.2 Maria Anna / * 30.01.1765 / * R. / D. Leonard Frambach en Christina Schrijnemaekers (4.1) / # R. / + 04.05.1766 / R. /
4.6.3 Christina / * 28.04.1766 / * R. / D. Matthias Dassen en Elisabeth Wyers / # R. / + 04.05.1766 / R. /
4.6.4 Anna Catharina / * 18.05.1767 / * R./ D. Michael Schrijnemaekers (4.5) en Christina Wolfs / R. / zonder / + 01.10.1809 / R. , "in de vaderlijke woning no. 30"/
4.6.5 Michael / * 16.10.1768/ R./ D. Jaspar Pieters en Elisabeth Lousberghs / R./ + 10.06.1795 / R./
4.6.6 Johannes / * 06.11.1770 / * R. / D. Nicolaas Schrijnemaekers en Maria Elisabeth Pieters / # R., daarna Gr., Groote Straat 60 (in 1809); in 1830: Groote Straat 70 / dagloner en metselaar / + 28.07.1831 / Gr. in de woning van François Gauthier, no 60 / 13.05.1792 x Maria Gertruda Dupuits / zonder / # Gr. / + 18.01.1829 / Gr. / /// In 1830 woont bij hen in: Christiaan (4.6.6.10) en de onwettige zoon van Maria Anna (4.6.6.8), Johannes, geboren in Wijk-Maastricht in de Rechtstraat 221 waar zijn moeder als dienstbode werkte. Bij zijn dood laat Johannes (4.6.6) geen onroerende goederen na. (Mem. van Succ. no. 126)
4.6.7 Christina / * 02.04.1772 / * R. / D. Michael Lijsen en Aleijdis Schrijnemaekers (4.10) / # R., later Gr. / zonder / + 11.01.1811 / Gr / 27.01.1810 x Willem van Gelabbeek / timmerman / + 05.05.1830 / Gr. / *Gr./ 39 jaar / # Gr. / zoon van Pascal van Gelabbeek en weduwnaar van Maria Anna Dupont / beroep van Pascal: brouwer / # Gr. /
4.6.8 Barbara / * 29.03.1774 / * R. / D. Hubertus Schrijnemaekers en Barbara Pieters / # R. / + 18.04.1775 / R. /
4.6.9 Barbara / * 26.03.1776 / * R. / D. Hubertus Schrijnemaekers en Barbara Pieters / #R. / zonder / + 13.12.1849 / R,. / 04.06.1801 x Henri Roosen / landbouwer / * 02.01.1767 / * Maarland / # Maarland / + 03.09.1854 / R. /
4.6.10 Petrus / * 18.11.1777 / * R. / D. Wijnand van den Boorn en Maria Gertrudis Frambach / # R. / + 24.10.1781 / R. /
4.6.11 Magdalena / * 25.02.1782 / * R. / D. Renier Bemelmans en Maria Gertrudis Frambach / # R. / + 04.03.1782 / R. /

4.8.1 Michael / * 27.06.1765 / * Gr. / D. Stefanus Schrijnemaekers en Maria Elisabeth Bemelmans / # Gr./ landbouwer / + 24.10.1807 / Eckelrade /
4.8.2 Maria Elisabeth / * 18.04.1767 / * Gr. / D. Michael Schrijnemaekers (4.5) en Christina Schrijnemaekers (4.1) / # Gr. / + 19.05.1827 / Eckelrade / 19.04.1799 x Willem Narinx / # Eckelrade /
4.8.3 Christianus / * 13.05.1768 / * Gr./ D. Henricus Lacroix en Catharina Schrijnemaekers (4.7) / # Gr., later Breust en Bruisterbosch / landbouwer / + 29.03.1856 / St.-Geertruid / 17.04.1792 x Barbara Brouwers //// In de overlijdensakte wordt hij grondeigenaar genoemd./
4.8.4 Maria Catharina / * 05.06.1773 / * Gr. / D. Christianus van den Boorn en Johanna Bemelmans / # Gr. later Libeek / + 19.11.1839 / Libeek / 29.01.1799 x Johannes Duysens/ landbouwer / # St. Geertruid - Libeek /
4.8.5 Maria Johanna / * 28.10.1775 / * Eckelrade / D. Michael Schrijnemaekers en Anna Catharina Halders / # Eckelrade / zonder / + 16.04.1832 / Eckelrade /
4.8.6 Johannes / * 11.02.1777 / * Eckelrade / D. Renier Bemelmans en Maria Aussems / # Eckelrade / + 25.01.1781 / Eckelrade /

4.5.1.1 Maria Catharina / * 17.02.1785 / * R. / D. Christianus Schrijnemaekers (4.5.2) en Maria Frambachs / # R./ zonder / + 06.09.1811 x Antonis Johannes Franciscus Dupont / landbouwer / 27 jaar / # R. / + 22.10.1862 / R. /
4.5.1.2 Casparus / * 13.12.1791 / *R. / D. Servaas Wijzen en Maria Anna Schrijnemaekers / # R. / landbouwer / + 11.02.1869 / 27.02.1813 x Maria Dupont / zonder / 32 jaar / # R. / dochter van Gerardus, landbouwer en Maria Elisabeth Bemelmans, # R. / // op 25.11.1812 werd Caspar definitief uit de militaire dienst ontslagen wegens bijziendheid. Hij was drager van de Médaille de Sainte Hélène. Deze medaille werd in 1857 ingesteld door Napoleon III ten einde nog in leven zijnde oud-strijders te belonen die onder bevel van Napoleon I deelnamen aan de verschillende veldtochten in de periode 1792-1815. Dat waren er in 1857 nog 390.000. Het inschrijvingsnummer van Christiaan was 761. Persoonsbeschrijving van Christiaan: 1.74 m - kastanjebruine haren - adelaarsneus - zwarte ogen - kleine mond - korte kin - langwerpig gezicht. Caspar was raadslid van de gemeente Rijckholt.
4.5.1.3 Michael / * 02.04.1796 / * R. / D. Johannes Bemelmans en Ida Helsen / # R. / landbouwer en herbergier / + 06.01.1879 / R. / 23.01.1818 x Anna Lijsens / zonder / * 27.09.1793 / * R. / # R. / dochter van Michael Lijsens, herbergier en Johanna Roosen / zonder / / /// Na de dood van Anna Lijsens trouwt Michael ten tweeden male met Maria Louisa Brouwers /

4.5.4.1 Maria Catharina / * 05.01.1794 / * Gr. / D. Michael Schrijnemaekers, in naam van Christiaan Schrijnemaekers (4.5.2) / # Gr., later Meerssen / zonder / + 08.03.1837 / Geleen /
4.5.4.2 Maria Anna / * 06.02.1796 / * Gr./ D. Johannes Bemelmans en Maria Anna Schrijnemaekers / # Gr. / + 13.02.1796 / Gr. /
4.5.4.3 Michael / * 24.02.1797 / * Gr. / D. Michael Schrijnemaekers en Elisabeth Bemelmans / # Gr. / + 23.10.1797 / Gr.
4.5.4.4 Maria Anna / * 11.11.1799 / * Gr./ # Gr., in 1822 in Wolfrath, gemeente Born / zonder / x Johannes Leurs /
4.5.4.5 Johannes Christiaan / * 12.10.1801 / * Gr. / # Gr., later Meerssen, Maastricht, Born en Geleen / brouwer te Geleen / + 18.03.1856 / Geleen / 20.10.1835 x Gertrudis Pleumeekers (Pluymaekers) /zonder / * 13.12.1811 / * Heugem / # Heugem, later Geleen / dochter van Adam Pleumeekers en Maria Catharina Hollanders / zonder / # Gr. / /// Het echtpaar verhuisde in 1838 naar Geleen, Jodenstraat, voorlaatste huis, waar Johannes een brouwerij begon. Het zevende kind uit hun huwelijk is voor de Gronsveldse tak van de familie Schrijnemaekers van belang. Deze zoon, Hubertus, geboren op 12.02.1847 te Geleen keerde terug naar het land zijner voorvaderen en trouwde in Gronsveld met Aldegonda Philippa Kruyen. Zie codenummer 4.5.4.5.7
4.5.4.6 Maria Elisabeth / * 24.10.1803 / * Amby / # in 1822 in Wolfrath, gem. Born / // geen verdere gegevens bekend /
4.5.4.7 Michael / * 18.08.1806 / *Amby / # Gr. / landbouwer, vanaf 1848 brouwer / + 27.11.1850 / Gr. / 02.07.1831 x Maria Elisabeth van Gelabbeek / zonder / * 04.01.1807 / *R. / # Gr. / dochter van Willem van Gelabbeek en Maria Anna Dupont / zonder / # Gr. / /// De naam Michael was in het register van de Burgerlijke Stand niet meer te lezen omdat er een hoek van de bladzijde verdwenen was (verbrand). De naam kon alsnog gevonden worden door gebruik te maken van gegevens uit het bevolkingsregister van Gronsveld (no. 1438). In 1830 was Michael paardenknecht bij Hubertus (4.5.8)
4.5.4.8 Barbara / * 11.04.1809 / * Amby / # Heugem / werkmeid bij Jac Jacobs, molenaar op de molen van Gronsveld /
4.5.4.9 Christiaan Servatius / * 13.05.1813 / * Meerssen / # Maastricht en Gronsveld / brouwersgezel en werkbode / + 18.12.1840 / Heer / ///Publications de la Société Historique et Archéologique ... etc, 1960-1961, pag. 95: "Aan de Rijksweg op de helling van de Keerderberg, tegenover een huis, genaamd "My Home", een wegkruis: Kruis . - 1840 / Den 18 December / ..................or de ziel van C:S:Schrinemae- / ........... hier is gedood word door een / ........een paart. Hij was in den ouderdom / .........jaaren. Hij was eenen opregten / .........er van God. Hij was geenen Dronkkar of Gods / laterar. Daerom / Bid voor / zijne ziel / omdat zij mag ruste / in Vreede. /

4.5.7.1 Michael / * 01.06.1791 / * Gr. / D. Michael Schrijnemaekers en Maria Johanna Oliviers / # Gr. (in 1830): Groote Straat 85 / landbouwer / + 17.12.1874 / Gr. / 10.04.1823 x Anna Catharina Doyen / zonder / * 14.09.1787 / * Gr. / dochter van Arnoldus, landbouwer en Maria Helena Pleumeekers / zonder / # Gr. //// Militaire dienst, lichting 1815. Bij de loting trekt hij nr. 149. "Lengte: 1 el - 7 palm - 9 duim - 2 streep. Aangezicht rond - voorhoofd klein - ogen grijs - neus, mond matig - kin spits - haar lichtbruin - wenkbrauwen idem. Merkbare teekenen: pokdalig"..
4.5.7.2 Johanna / * 28.06.1794 / * Gr. / D. Christiaan Oliviers en Maria Anna Schrijnemaekers / # Gr. / zonder / + 07.01.1828 / Gr. / 06.09.1825 x Johannes Schrijnemaekers (1.4.3.6.4) / landbouwer / * 24.07.1794 / * Gr. / # Gr., in 1830 Groote Straat 106 / zoon van Johannes, landbouwer / en Maria Elisabeth van den Boorn / zonder / # Gr. /
4.5.7.3 Maria Catharina / * 11.01.1797 / Gr. / D. Christiaan Schrijnemaekers en Maria Custers / # Gr. Groote Straat 48 (in 1830) / zonder / + 24.08.1869 / Gr. /
4.5.7.4 Christiaan / * 29.04.1801 / * Gr., / # in 1830: Groote Straat 48 / landbouwer / + 29.07.1830 / Gr./
4.5.7.5 Maria Anna / * 30 fructidor 13 (17.09.1805 / *Gr. / # Gr., later R. / zonder / + 01.10.1830 / R. / 13.02.1829 x Bartholomeus Roosen / landbouwer / 30 jaar / * R./ # R. / zoon van Matthijs Roosen, landbouwer en Elisabeth Bemelmans / zonder / # R. /
4.5.7.6 Hubertus / * 22.06.1808 / * Gr./ # Gr., in 1830: Groote Straat 48 / landbouwer / + 15.10.1865 / Gr. / 21.06.1855 x Maria Elisabeth Kruyen / zonder / * 10.03.1819 / * Vroenhoven / wonend te Gr. / dochter van Jacobus (overleden) en Aleydis Bouchoms / # Gr. /
4.5.7.7 Johannes Hubertus / * 02.06.1812 / * Gr./ # Gr./ + 26.03.1816 / Gr./

4.5.8.1 Maria Catharina / * 25 nivose 13 (15.01.1805) / * Gr./ # Gr. / zonder / + 10.12.1872 / Gr. / 14.04.1831 x Mathijs van den Boorn / landbouwer / 27 jaar / Gr. / zoon van Johannes, landbouwer en Maria Wijsen / # Gr. / /// Johannes van den Boorn was in 1846 herbergier te Cadier en Keer. Hij was de vader van de bekende hoofdonderwijzer Bèr van den Boorn /
4.5.8.2 Maria Elisabeth / * 02.11.1806 / *Gr. / # Gr., later Cadier en Keer / zonder / 08.10.1834 x Victor Pierre Bartholomée Danis / ontvanger der douanen / 29 jaar / * Doornik / # Cadier en Keer / zoon van Pierre Franciscus, oud-ontvanger der douanen en Charlotte Adelaïde Dufour / # Sittard /
4.5.8.3 Marie Anne / * 03.07.1808 / * Gr. / # Gr. / + 10.07.1808 / Gr. /
4.5.8.4 Cornelia, genoemd Zjankes Nële / * 20.08.1809 / * Gr. / # Gr. Groote Straat nr. 29. / + 22.01.1898 / Gr. / 23.11. 1836 x Johannes Goessens (Zjanke) / smid / * 13.11.1808 / * Gr./ + 20.11.1896 / Gr. / # Gr. / zoon van Arnoldus / landbouwer en Anna Catharina Bouchoms / # Gr. / //// Bij de dood van Zjanke was het echtpaar op drie dagen na 60 jaar getrouwd. Ze woonden in het huis, thans Rijksweg 12. Zij hadden er een smederij/annex winkel en boerderij. De smidse was gevestigd in het huis thans Rijksweg 9. Zjanke had een zus, genaamd "de sjoen Sefie", getrouwd met jhr. Michiels van Verduynen. Ze hadden een buitenverblijf op hoeve Waterrijk /
4.5.8.5 Maria Anna / * 11.04.1811 / * Gr. / # Gr. later 's-Gravenvoeren / 19.05.1847 x Hendrik Hos / schrijnwerker / # 's-Gravenvoeren /
4.5.8.6 Helena / * 16.12.1812 / * Gr. / # Gr. Groote Straat 56 / zonder / 21.08.1838 x Johannes Adrianus van Confort / onderluitenant der douanen / * 01.05.1809 / * Borgerhout, prov. Antwerpen /
4.5.8.7 Maria Louisa / * 10.05.1815 / * Gr. / # Gr., In 1830: Groote Straat 56 / "koffyhuishoudster"/ + 10.06.1888 / Gr. /
4.5.8.8 Michael Hubertus / * 28.07.1817 / * Gr. / # Gr. Groote Straat 56 / landbouwer, herbergier en gemeentesecretaris / + 11.04.1871 / Gr. / 05.09.1855 x Anna Barbara Abelis / huishoudster / * 22.02.1831 / * R. /# R. / + 22.10.1894 / R. / dochter van Johannes (overleden) en Maria Macheels (overleden). ////// Na de dood van Michael Hubertus regelde onderwijzer Van den Boorn (zie Maria Catharina (4.5.8.1) de lopende zaken, meestal onder schooltijd. Bij zijn terugkeer in de klas kregen de luidruchtige kinderen ongenadig klop. Michael Hubertus was keizer van de schutterij St. Sebastianus van Gronsveld. (1844). Mil. dienst, lichting 1836: Bij de loting kreeg hij no. 18 en was vrijgesteld. Persoonsbeschrijving: lengte 1 el - 7 palm - 8 duim - 5 streep. Aangezicht: rond - Voorhoofd: groot. Ogen: bruin. Neus: dik. Mond: matig. Kin: rond. Haren en wenkbrauwen: bruin. Litteken op de kin. /
4.5.8.9 Christina / * 11.10.1819 / Gr / Gr, Groote Straat 56 / zonder / + 28.04.1852 / Gr. /

4.6.6.1 Johannes / * 22.06.1792 / * Gr. / D. Johannes Schrijnemaekers en Maria Anna Dupuits / /// geen verdere gegevens bekend /
4.6.6.2 Johannes Petrus / * 27.03.1794 / * Gr. / D. Johannes van Gelabbeek en Maria Theunens / Gr. / //// geen verdere gegevens bekend /
4.6.6.3 Michael / * 21.09.1796 / * Gr. / # Gr. , In 1830: Groote Straat 78 / metselaar en witter / + 29.08.1866 / Gr. / 08.09.1827 x Maria Margaretha Thijssens / zonder / + 19.10.1844 / * Gr. / # Gr. dochter van Johannes, dagloner en Anna Catharina Potmans / # Gr. / // Michael blijkt bij de ondertekening van zijn trouwakte niet te kunnen schrijven /
4.6.6.4 Maria Gertrudis / * 28.01.1798 / * Gr./ D. Christianus Schrijnemaekers en Maria Custers / Gr / + 05.02.1801 / Gr./
4.6.6.5 Hubertus / * 08.02.1801 / * Gr. / # Gr. / zonder / + 14.02.1801 / Gr. /
4.6.6.6 Anna / * 09.05.1802 / *Gr. / * Gr. / + 09.11.1805 / Gr. /
4.6.6.7 Maria Gertrudis / * 26.04.1804 / * Gr. / + 05.11.1805 / Gr. /
4.6.6.8 Maria Anna / * 04.11.1806 / * Gr. //// Geen verdere gegevens bekend. Maria Anna had een onwettige zoon. Zie hiervoor codenummer 4.6.6
4.6.6.9 Hubertus / * 10.09.1809 / * Gr. / # Gr. / + 17.09.1809 /
4.6.6.10 Christiaan / * 31.01.1814 / * Gr / # Gr., Groote Straat 70 (in 1830) / dagloner / + 19.12.1841 / Gr. /

4.5.1.2.1 Barbara / * 05.05.1815 / * R. / # R. / + 10.05.1815 / R. /
4.5.1.2.2 Maria Elisabeth / * 12.06.1816 / * R. / # R. / zonder / + 08.12.1892 / R. / 02.02.1842 x Johannes Roosen, landbouwer en gemeenteontvanger van Rijckholt / geboren te Rijckholt, zoon van Bartholomeus Roosen en Maria Catharina Frambach (overleden) / # R. /
4.5.1.2.3 Barbara / * 18.02.1820 / * R. / # R. / + 14.03.1820 / R. /
4.5.1.2.4 Maria / * 11.08.1823 / * R. / # R. later Gr. / zonder / + 23.04. 1877 / Gr. 01.02.1845 x Johannes Hubertus van de Weerdt / landbouwer / 22 jaar / * Gr. / * Gr. / zoon van Gerardus Theodorus (overl.) en Maria Ludovica van den Boorn / landbouwster / # Gr. /

4.5.1.3.1 Michael / * 05.06.1818 / * Gr. / # Gr / + 26.05.1819 / R./
4.5.1.3.2 Michael / * 12.04.1820 / * R. / # R. / landbouwer en burgemeester van Rijckholt / + 18.03.1885 / R. / 14.11.1844 x Maria, genaamd Dieudonnée Janssen / zonder / * 18.02.1818 /* Eijsden / + 31.12.1886 / R. / dochter van Gerard (overl.) en Anna Catharina Piters / # Eijsden / //// Bij alle 9 geboorteaangiften zal Michael verklaren geen beroep te hebben. Bij het huwelijk van Michael (4.5.1.3.2.1) geeft hij akkerbouwer als beroep op en bij het huwelijk van Maria Ludovica (4.5.1.3.2.2) noemt hij zich burgemeester. /
4.5.1.3.3 Johannes / * 13.05.1823 / * R. / # R. / + 08.07.1823 / R. no. 7 /

4.5.4.5.7 Hubertus Nicolaas / * 11.02.1847 / * Geleen / Gr. / landbouwer en gemeenteontvanger vandaar zijn bijnaam " 't géld" / # Heel / 12.05.1873 x Maria Aldegonda Philippina Kruyen / zonder / * 23.03.1847 / * Millen (B.) / + 16.03.1897 / * Gr. / * Gr./ dochter van Servaas, landbouwer en Helena Jacobs, overleden / Gr. / //// Hubertus Nicolaas was het zevende kind uit het huwelijk Schrijnemaekers-Pleumeekers (4.5.4.5) De andere kinderen zijn in deze stamboom niet opgenomen omdat ze in Geleen werden geboren. Hubertus Nicolaas spelt zijn naam als Schrijnemakers /

4.5.4.7.1 Maria Catharina (Triéne) / * 21.09.1832 / *Gr. / # Gr./ zonder / + 18.10.1913 / Gr./ 30.01.1856 x Johannes (Henske) Berghmans / landbouwer / # Gr./ zoon van Nicolaas (overl.) en Anna Hollanders (overl.)
4.5.4.7.2 Willem Hendrik (Wömke) / * 21.08.1834 / * Gr. / # Gr. / landbouwer / + 03.01.1915 / Gr. / 21.02.1867 x Mara Anna Catharina Spronck / zonder / * 12.04 .1835 / * Heer / + 11.06.1890 / Gr. / # Heer, later Gr. / dochter van Michael / landbouwer en Anna Geertruida Kleyntjens (overl.) / # Heer / //// Mil. dienst, lichting 1853, lotnummer 26, geen dienst gedaan. Wömke droeg het keizersvaandel van de schutterij. /
4.5.4.7.3 Maria Anna / * 03.03.1837 / * Gr. / # Gr. / + 30.04.1837 / Gr. /
4.5.4.7.4 Johannes Christianus / * 12.06.1838 / * Gr./ # Gr. / + 16.06.1838 / Gr.
4.5.4.7.5Maria Anna / * 31.09.1839 / *Gr. / zonder / + 06.11.1918 / Gr. / 16.04.1868 x Johannes Franciscus Wilhelmus Lebens / landbouwer / * 04.07.1846 / * Oost / # Gr. / zoon van Adam Willem (landbouwer) en Johanna Janssen (overl.) / # Gr. /
4.5.4.7.6 Johannes Hubertus / * 23.06.1844 / * Gr. / # Gr. later Maastricht en Gr. / kuiper / + 01.10.1884 / Gr. / 12.05.1870 x Maria Lucia Hubertina Spits / # St. Geertruid / /// Militaire dienst, lichting 1870 - vrijgesteld wegens broederdienst / Op 26.06.1870 vertrokken naar Maastricht./
4.5.4.7.7 Alfons Nicolaas / * 29.02.1848 / * Gr./ # Gr. / + 19.03.1848 / Gr.
4.5.4.7.8 Hubertus Alfons / * 30.01.1850 / * Gr. / # Gr, later Lanaken en Gr. / tijdens zijn verblijf in Lanaken kuiper, daarna landbouwer te Gronsveld. / + 15.11.1881 / Gr. / 08.09.1875 x Anna Maria van de Weerdt / zonder/ * 19.04.1848 / * Gr./ + 17.09.1880 / Gr. / # R. / dochter van Johannes Hubertus / landbouwer / en Maria Schrijnemaekers (4.5.1.3.2) / zonder / # Gr. /

4.5.8.8.1 Hubertus Mathijs / * 20.12.1857 / * Gr. / # Gr., Lanaken, Luik / stationschef te Lanaken / + Luik /
4.5.8.8.2 Johannes Hubertus (Zjang) / * 07.08.1859 / * Gr. / # Gr., café "De Keizer " / caféhouder-steenkolenkoopman / + 04.11.1948 / Gr. / 06.04.1893 x Maria Elisabeth Reintjens / zonder / * 01.11.1862 / * Gr. / # Gr./ dochter van Josephus, (overl), en Agnes van de Weerdt, "beenhakster" / Gr. / //// Militaire dienst: lichting 1879, lotnummer 8. Gediend van 06.05.1879 tot 06.05.1884 /
4.5.8.8.3 Victor Hubertus / * 25.06.1861 / * Gr/ # Gr. later Maastricht / landbouwer, later slachter te Maastricht / + Maastricht / 26.08.1886 x Sophia Agatha Goessens / zonder / * 22.06.1859 / * Gr./ # Gr., later Maastricht / dochter van Adam, "vleeschhouwer" en Angelina van de Weerdt / # Gr. /
4.5.8.8.4 Maria Cornelia Hubertina Isabella / * 18.08.1863. / * Gr. / # Gr. later Maastricht / + Maastricht / 22.09.1887 x Johannes Hubertus Jacobs / broodbakker / * 20.04.1862 / * Gr. / # Gr. later Maastricht / zoon van Johannes Hubertus, broodbakker en Maria Elisabeth van de Weerdt / zonder/ # Gr. / // Op 13.10.1887 verhuist het echtpaar naar Maastricht. /
4.5.8.8.5 Maria Cornelia Elisabeth Hubertina (Nële) / * 07.09.1865 / * Gr. / # Gr. / zonder / + 12.08.1938 / Gr. / 25.04.1889 x Egidius (Giéleske) Jaspars, / * Cadier en Keer / # Cadier en Keer, later Gronsveld / zoon van Egidius, landbouwer en Maria Helena Linckens / zonder / # Cadier en Keer / //// De romance tussen het aanstaande bruidspaar Jaspars-Schrijnemaekers leverde de Franse schrijver Henri de Barracon stof voor de novelle "Lena" die verscheen in het weekblad "Revue des deux mondes". De Barracon logeerde in de herberg "De Keizer " te Gronsveld aangezien een bloedverwant hem, novice in het klooster der Franse Dominicanen te Rijckholt, levensgevaarlijk ziek was.
4.5.8.8.6 Michael Johannes Hubertus (Geel) / * 12.12.1867 / * Gr. / # Gr. / landbouwer / + 23.10.1929 / Gr. / 20.08.1896 ten eersten male met Elisabeth Catharina Schrijnemaekers / (4.5.4.7.2.3) / + 23 02.1901 (in het kraambed ), ten tweeden male op 20.11.1902 x Maria Anna Catharina Hubertina Berghmans / * 19.11.1861 / * Gr. / dochter van Johannes, (overleden) en Maria Catharina Schrijnemaekers (4.5.4.7.1) / landbouwster / # Gr. / ///// Geel was in 1919 koning van de schutterij van Gronsveld
4.5.8.8.7 Karel Maria Hubertus / * 31.05.1870 / * Gr. / # Gr. later Luik / industrieel te Luik / + Luik / ///// Op 24.10 1894 vertrokken naar Luik Mil. dienst: lichting 1887, no 1., broederdienst. /

4.6.6.3.1 Johannes / * 25.11.1827 / * Gr. / # Gr. / + 24.10.1835 / Gr. /
4.6.6.3.2 Michael Hubertus / * 30.04.1830 / * Gr. / # Gr. / + 30.05.1830 / Gr. /
4.6.6.3.3 Hubertus Pieter / * 25.08.1831 / * Gr. / /// Overlijdendatum niet gevonden
4.6.6.3.4 Lambertus / * 25. 08.1831 / * Gr. / # Gr. / + 22.10.1835 /
4.6.6.3.5 Maria Margaretha / * 13.09.1839 / * Gr. / # Gr. / + 06.10.1866 / Gr. / /// Maria Margaretha had een onwettige dochter, Margaretha Catharina, * 15.02.1862 en + 28.02.1862 / Ze had eveneens een onwettige zoon Michael * 15.05.1864 en + 15.06.1864 /
4.6.6.3.6 Maria Catharina Hubertina / * 06.04.1843 / * Gr. / //// Overlijdensdatum niet gevonden

4.5.1.3.2.1 Michael Hubertus / * 30.01.1846 / * R. / # R. / akkerbouwer / + 28.06.1914 / Maastricht / 18.01.1871 x Elisabeth Roosen / zonder / 20 jaar / * R. / # R. / dochter van Johannes, akkerbouwer en Maria Elisabeth Schrijnemaekers (4.5.1.2.2) / zonder / # R. / /// Mil. dienst, lichting 1865. Geen dienst gedaan, afgekeurd wegens lichaamsgebreken /
4.5.1.3.2.2 Anna Maria Ludovica / * 26.08.1847 / * R. / # R, later Gr. / zonder / + 01.01.1901 / Gr. / 24.05.1876 x Arnold Hubertus Goessen / hoefsmid in de smidse van zijn vader / 31 jaar / * Gr. / # Gr. / zoon van Johannes Hubertus, landbouwer / hoefsmid en Maria Cornelia Schrijnemaekers (4.5.8.4) / # Gr. /
4.5.1.3.2.3 Gerardus Hubertus / * 19.12.1848 / * R. / # R., later Roosteren / rentmeester / # Roosteren / + Roosteren / x Maria Moureau /* 15.07.1850 / * Aubin-Neufchâteau (B.) / /// Op 08.07.1886 vertrokken naar Roosteren /
4.5.1.3.2.4 Johannes Hubertus / * 22.05.1850 / * R. / # R., later Maastricht / akkerbouwer / + 12.08.1873 / Maastricht / /////Overleden te Maastricht als "korporaal milicien bij de tweede compagnie derde Bataillon van het Tweede Regiment Infanterie te Maastricht in garnizoen"/
4.5.1.3.2.5 Josephus Hubertus / * 16.09.1852 / * R. / # R. later Maastricht, daarna Gr. / In Maastricht adres: Kesselkade 424. Exploiteerde een koffiehuis en een waag./ + 30.10.1902 / Gr. / 30.09.1880 x Helena Louisa (Madelien) Schrijnemaekers (1.4.3.6.4.1.2) / zonder / * 08.10.1854 / * Gr. / # Gr., later Maastricht / dochter van Johannes (overl.) en Agnes van de Weerdt / "slagster" / # Gr. /
4.5.1.3.2.6 Petrus Hubertus / * 03.03.1854 / * R. / # R. / + 13.06.1854 / R. /
4.5.1.3.2.7 Ludovicus Hubertus / * 11.08.1855 / * R. /# R. / ///Overlijdensdatum niet gevonden /
4.5.1.3.2.8 Willem Hubertus / * 21.07.1857 / * R. / # R. / landbouwer, na de dood van zijn vader werd hij burgemeester van Rijckholt./ + 13.04.1925 / R. / 21.11.1889 x Maria Agnes Hubertina Ernon / zonder / * 19.02.1857 / * Oud-Valkenburg / + 28.06.1916 / R. / dochter van Balthasar, (overl) en Maria Anna Steijns / # Oud-Valkenburg /
4.5.1.3.2.9 Petrus Hubertus / * 15.03.1859 / * R. / # R. / landbouwer / + 20.10.1898 / R. /

4.5.4.5.7.1 Maria Gertruda Helena / * 29.10.1873 / *Gr. / # Gr. / zonder / + 10.09.1958 / Maastricht / 21.04.1898 x Thomas Josephus Reintjens / veehandelaar / * 05.06.1865 / * Gr. / # Gr. / zoon van Thomas Josephus, (overl.), en Agnes van de Weerdt / "slagster"/ # Gr. / /// Maria Gertruda schrijft haar familienaam als Schrijnemakers /
4.5.4.5.7.2 Maria Elisabeth / * 23.03.1875 / Gr./ Gr. / + 24.07.1876 / Gr./
4.5.4.5.7.3 Maria Elisabeth / * 10.09.1876 / * Gr. / # Gr. / zonder / + 26.11.1941 / Gr. / 14.05.1904 x Arnoldus Hubertus Spauwen / koopman, later burgemeester van Gronsveld / * 24.05.1876 / * Eijsden / zoon van Arnoldus Hubertus / landbouwer en Anna Sophia Kleinkans / zonder / # Eijsden /
4.5.4.5.7.4 Johannes Hubertus Servatius Josephus / * 05.03.1878 / * Gr. # Gr. / + 11.12.1879 / Gr. /
4.5.4.5.7.5 Maria Aleydis Helena / * 07.01.1880 / * Gr. / # Gr. later Eijsden / zonder / + 28.10.1961 / Eijsden / 20.05.1911 x Bartholomeus Joseph Spauwen / koopman / * 19.03.1879 / * Eijsden / # Eijsden / zoon van Arnoldus Hubertus, landbouwer en Anna Sophia Kleinjans / zonder / # Eijsden / /// Op 19.01.1912 vertrokken naar Eijsden. / /// Maria Aleydis schrijft haar familienaam als Schrijnemakers.
4.5.4.5.7.6 Josephus Hubertus / * 31.03.1881 / * Gr. / # Gr. / + 18.11.1881 / Gr. /
4.5.4.5.7.7 Johannes Hubertus Nicolaas / * 09.10.1882 / * Gr./ # Gr, later Mheer -Banholt / landbouwer / x Maria Josefina Hubertina Bastings / zonder / * Eckelrade / # Eckelrade / dochter van Johannes Pieter, landbouwer en Maria Cornelia Flamand / zonder / # R. / ///// De nakomelingen van Johannes Schrijnemaekers, die tegenwoordig in Banholt wonen, zijn in deze stamboom niet opgenomen. /
4.5.4.5.7.8 Hubertus Lodewijk Antonius / * 16.01.1886 / * Gr. / # Gr. / + 21.03.1886 / Gr. /
4.5.4.5.7.9 Maria Sophia Hubertina / * 23.12.1888 / * Gr. / # Gr. / + 25.01.1889 / Gr. /

4.5.4.7.2.1 Michael Hubertus / * 14.01.1872 / * Gr. / # Gr. / + 25.12.1888 / Gr. /
4.5.4.7.2.2 Johannes Hubertus / * 29.07.1874 / * Gr. / # Gr. / + 03.09.1875 / Gr. /
4.5.4.7.2.3 Elisabeth Hubertina Catharina / * 15.03.1876 / * Gr./ # Gr. / zonder / + 23.02.1901 (in het kraambed) / Gr. / 20.08.1896 x Michael Johannes Hubertus Schrijnemaekers (4.5.8.8.6) / landbouwer / # Gr./
4.5.4.7.2.4 Johannes Hubertus / * 11.08.1879 / * Gr. / # Gr. /+ 22.02.1880 / Gr. /

4.5.4.7.6.1 Michael Hubertus (bijgenaamd " 't Buurke " ) / * 17.12.1872 /* Maastricht / # Oost-Maarland / landbouwer / 15.11.1906 x Anna Maria Houten / zonder / * 01.05.1864 / * R. / * R. / dochter van Johannes, landbouwer en Maria Theresia Geelen / # R. //// Op 01.05.1888 verhuist Michael van Maastricht naar Rijckholt en op 26.08.1899 vertrekt hij naar Wandre (B). /

4.5.4.7.8.1 Elisabeth Maria Hubertina / * 28.09.1875 / * Gr. ///Vertrokken naar Luik
4.5.4.7.8.2 Michael (Geelke) Theodorus Hubertus / * 04.09.1880/ * Lanaken / # Lanaken, later Rijckholt / landbouwer en caféhouder / + 06.08.1932 / Maastricht / 23.02.1905 x Anna Maria Hubertina Kempener / zonder / * 26.12.1878 / * Gr. / # Gr. / + 19.01.1936 / R. / dochter van Peter, (metselaar) en Maria Hubertina Craus / zonder/ # Gr. //// Geelke vertrekt op 16.09.1900 naar Moelingen en keert op 18.01.1905 terug naar Rijckholt. /

4.5.8.8.2.1 Agnes Maria Elisabeth / * 20.01.1894 / * Gr. / # Gr. / zonder / 01.09.1927 x Gerardus Hubertus Goessens / gemeentesecretaris van de gemeente Gronsveld / * 24.09.1889 / * Gr. / # Gr. / zoon van Adam, landbouwer en Maria Agnes Bisscheroux / zonder / # Gr./
4.5.8.8.2.2 Maria Anna Barbara / * 15.08.1895 / * Gr. / # Gr., later Eijsden / zonder / 04.06.1919 x Gerardus Hubertus Richelle / landbouwer / * 03.04.1891 / * Eijsden / zoon van Tossanus (landbouwer) en Anna Maria Elisabeth Cerfontaine / zonder / # Eijsden / /// Maria Anna Barbara vertrekt op 31.06.1919 naar Eijsden /
4.5.8.8.2.3 Victor Josephus Hubertus (Zjêf van de Kyzer) / * 28.05.1899 / * Gr. / # Gr. / steenkolenhandelaar en fruitteler / 24.08.1927 x Maria Elisabeth Pleumeekers / zonder / * 22.10.1903 / * Eijsden / # Eijsden / dochter van Joseph, landbouwer en Elisabeth Jacobs / Eijsden

4.5.8.8.3.1 Maria Barbara Sophia Hubertina / * 17.03.1887 / * Gr. / # Gr. , later Maastricht / //// Op 13.03.1890 vertrokken naar Maastricht /
4.5.8.8.3.2 Maria Magdalena Hubertina / * 27.05.1888 / * Gr. / # Gr., later Maastricht //// Op 13.03.1890 vertrokken naar Maastricht. /
4.5.8.8.3.3 Maria Sophia Agatha / * 22.2.1890 / * Gr. / /// Op 13.03.1890 vertrokken naar Maastricht. N.B. Uit het echtpaar Schrijnemaekers-Goessens werden te Maastricht nog zeven kinderen geboren. /

4.5.8.8.6.1 Anna Barbara Hubertina / * 09.07.1897 / * Gr./ # Gr. / zonder / + 13.08.1923 / Gr. / 03.11.1921 x Hubertus Henricus Devue / landbouwer / * 03.01.1896 / * Gr. /# Gr. / zoon van Henricus Servatius, landbouwer en Maria Barbara van de Boorn / zonder / # Gr. /
4.5.8.8.6.2 Maria Anna Catharina / * 10.07.1898 / * Gr. / # Gr. / zonder / 12.06.1924 x Johannes Hubertus Goessens / landbouwer / * 29.12.1893 / * Gr. / # Gr. / zoon van Adam, landbouwer en Maria Agnes Bisscheroux / zonder / # Gr. /
4.5.8.8.6.3 Maria Cornelia Hubertina / * 11.02.1901 / * Gr. / # Gr. / zonder / + 29.01.1941 / Maastricht / 31.05.1928 x Hubertus Wilhelmus Hendrik van de Boorn / expediteur / * 08.02.1902 / * Gr. / # Gr. / zoon van Petrus Hubertus Sebastianus, landbouwer en Maria Catharina Elisabeth Lebens / zonder / # Gr. /

4.5.1.3.2.1.1 Michael Hubertus / * 14.10.1872 / * R. / # Gr. / landbouwer / + 26.12.1950 / Gr. / 24.05.1909 x Maria Louisa Halders /zonder / * 02.01.1877 / * Gr. / dochter van Hubertus Lodewijk, landbouwer en Maria Hubertina Goessens, overleden. / # Gr. /
4.5.1.3.2.1.2 Johannes Hubertus / * 09.09.1876 / * R. / # R. / dienstknecht / + 28.08.1952 / R. / 18.07.1907 x Maria Ida Boheur / zonder / * 05.07.1886 / * Hermalle sous Argenteau (B) / # Hermalle sous Argenteau, later R. / dochter van Willem, tuinier en Ida Jeuckens, overleden /# Hermalle sous Argenteau /
4.5.1.3.2.1.3 Gerardus Hubertus / * 11.02.1881 / * R. / # R. / landbouwer / + 09.05.1935 / R. / 14.02.1920 x Gertruidis Aarts / zonder/ * 01.12.1888 / * R. / # R. / dochter van Willem Servaas, landbouwer / * St-Geertruid / en Catharina Maria Hubertina Wintjes / # R. /
4.5.1.3.2.1.4 Bartholomeus Hubertus (Mies) / * 23.06.1887 / * R./ # R. / landbouwer / + 17.04.1952 / Maastricht /
4.5.1.3.2.1.5 Maria Elisabeth Johanna / * 30.08.1891 / * R. / # R. / + 01.02.1894 / R. /

4.5.1.3.2.5.1 Michael Hubertus / * 12.10.1881 / * Maastricht / # Maastricht / + 12.03.1882 / Maastricht /
4.5.1.3.2.5.2 Hendrikus Johannes / * 25.06.1883 / * Maastricht / # Maastricht / + 03.10.1891 / Maastricht /
4.5.1.3.2.5.3 Louis Joseph / * 07.06.1889 / * Maastricht / # Maastricht, later Gronsveld / vertegenwoordiger / + 18.09.1927 / Maastricht / 08.08.1918 x Juliette Nijst / zonder / * 09.09.1896 / * Maastricht / # Maastricht / dochter van Petrus, zakenman en van Isabella Burgers / # Maastricht /
4.5.1.3.2.5.4 Helena Louisa Agnes / * 08.09.1895 / * Maastricht / # Maastricht, vanaf 20.10.1902 Gr. / zonder / + 31.05.1952 / Gr. / 29.7.1919 x Matheus Hubertus Pinckaers, koopman, veilingdirecteur ./ * 14.11.1888 / * Wonck (B) / # Gr. / zoon van Petrus Hubertus, landbouwer en Maria Adelaïde Hubertina Peusens / * Wonck / # Wonck /

4.5.1.3.2.8.1 Dominicus Hubertus Johannes Alfonsus / * 14.08.1891 / *R. / # R., later Oost-Maarland / landbouwer en molenaar / + 05.02.1965 / Oost-Maarland / 09.11.1932 x Maria Meertens / zonder / * 02.07.1904 / * Oost-Maarland / # Oost-Maarland / dochter van H.L. Meertens, landbouwer en C.H. Brouwers / zonder / # Oost-Maarland /
4.5.1.3.2.8.2 Maria Hubertina / * 14.08.1891 / * R. / # R., later Nuth / zonder / + 04.06.1963 / Nuth / 05.05.1920 x Hubert Smeijsters / bierbrouwer en landbouwer / * 01.02.1891 / * Nuth (Kerkstraat) / # Nuth /
4.5.1.3.2.8.3 Anna Maria Josephina / * 09.01.1893 / * R. / # R. / zonder / + 03.11.1965 / R. / 10.02.1928 x Antoon Josef Schneiders / landbouwer / 33 jaar / * Voerendaal / # Voerendaal / zoon van Leonard Hubert, landbouwer en Maria Magdalena Franssen (overl.) / # Voerendaal /
4.5.1.3.2.8.4 Maria Josephina Catharina / * 28.04.1894 / *R. / # R. , later Mesch / zonder / 18.02.1927 x Theodoor Eugenius Hubertus Huynen / landbouwer / 32 jaar / * Mesch / # Mesch / zoon van Tossanus Victor (overl. en Maria Agnes van Hoven / # Mesch /
4.5.1.3.2.8.5 Carolina Maria Hubertina / * 16.07.1895 / * R. / # R., later Eijsden / zonder / 21.02.1924 x Gerardus Josephus Victor Duysens / landbouwer / 29 jaar / * Eijsden / # Eijsden / zoon van Leo Maria Lambertus Hubertus (overl.) en Maria Anna Hubertina Debey, rentenierster / # Eijsden /
4.5.1.3.2.8.6 Josephus Arnoldus Hubertus (Zjeuve) / * 18.05.1897 * R. / # R, later Maastricht, Schepenenplein 23 / schilder / 26.02.1946 x Anna Merx / zonder / * 21.08.1901 / *Maastricht / # Maastricht, Markt 29 / dochter van Jozef, opzichter en Maria Caris, zonder / # Maastricht, Markt 29 /
4.5.1.3.2.8.7 Maria Hubertina Wilhelmina / * 02.09.1898 / * R. / # R. / zonder / + 29.05.1967 / R. / R. / 08.05.1928 x Martinus Hubertus Wassenaar / landbouwer / 34 jaar / * R. / # R. / zoon van Gilis (overl.) en Maria Catharina Doyen / # R. /

4.5.4.7.8.2.1 Maria Anna Elisabeth / * 09.12.1905 / * Gr. / #R. , later Bemelen / zonder / 06.09.1927 / Joseph Hubertus Ubags / landbouwer / 26 jaar / * Bemelen / # Bemelen / zoon van Nicolaas Hubertus, landbouwer en Elisabeth Moonen (overl.) / # Bemelen /
4.5.4.7.8.2.2 Maria Anna Catharina / * 01.01.1907 / * R. / # R. / zonder / 13.02.1931 x Johannes Antonius Franciscus Crijns / koopman / 24 jaar / *Meerssen / # Maastricht / zoon van Franciscus Hubertus, zonder beroep en Maria Hubertina De la Haye (overl.) / # Maastricht /
4.5.4.7.8.2.3 Pieter Hubertus Michael (De Witte van Geelke) / * 17.02.1908 / * R. / # Gr. , Kampweg / koopman / 23.02.1935 x Maria Catharina Goessens / zonder / * 30.05.1911 / # Cadier en Keer /
4.5.4.7.8.2.4 Willem Hubertus / * 12.04.1909 / * R. / # R, later Heer / tuinier , gepensioneerd opzichter bij de gemeente Heer / 18.04.1936 x Annette Dubois / zonder / * 12.09.1912 / * Heer /
4.5.4.7.8.2.5 Theodorus Hubertus / * 23.11.1910 / * R. / # R, / koopman / 15.04.1936 x Maria Hubertina Heuts / zonder / * 02.09.1911 / * Heer / # Heer, later R. / dochter van Johannes Hubertus en Eva Hubertina Savelberg / # Heer /
4.5.4.7.8.2.6 Johannes Hubertus / * 28.12.1911 / *R/ #.R., later Wijck-Maastricht / vertegenwoordiger van Niemeyer koffie / * 26.04.1936 x Maria Philomena Sassen / zonder / * 03.03.1910 / Heer /
4.5.4.7.8.2.7 Michael Theodorus Hubertus / * 21.06.1913 / * R. / # R. / + 13.05 1914 / R. /
4.5.4.7.8.2.8 Michael Theodorus Hubertus / * 14.10.1914 / * R. / # R. / landbouwer / + 01.09.1932 / Maastricht / doodsoorzaak: tyfus
4.5.4.7.8.2.9 Ferdinand / * 18.12.1915 / * R./ # R., later Gr. (station) / koopman / x Johanna Maria Geelen / zonder / * 13.10.1913 / * Heer /
4.5.4.7.8.2.10 Lucia / * 20.10.1917 / * R. / # R., later Gr. / zonder / 22.10.1942 x Egidius Adam Michel Schiepers / timmerman-schrijnwerker / * 24.02.1915 / * Gr. / # Gr. /
4.5.4.7.8.2.11 François / * 20.10.1917 / * R. / # R. / + 28.10.1917 / R. /
4.5.4.7.8.2.12 Anna Catharina / * 25.06.1919 / * R. / # R, later Gr. / zonder / 30.12.1939 x Johannes Wilhelmus Martin / bakker / * 02.06.1914 / * Gr. / # Gr. / zoon van Johannes, werkman en Marie Blom / # Gr. /
4.5.4.7.8.2.13 Hubertus Johannes / * 24.07.1921 / * R. / # R., later Heugem / aannemer / 08.09.1948 x Anna Maria van den Boorn / zonder / * 01.09.1925 / * Heugem / # Heugem /

4.5.1.3.2.1.1.1 Elisabeth Hubertina Louisa / * 27.04.1912 / * Gr. /# Gr. / + 29.03.1918 / Gr. / doodsoorzaak: hersenvliesontsteking /
4.5.1.3.2.1.1.2 Hubertina Christina Louisa / * 12.12.1913 / * Gr. / # Gr. / + 06.01.1917 / Gr. / doodsoorzaak: hersenvliesontsteking /
4.5.1.3.2.1.1.3 Gerardus Hubertus Louis (Zjir van Keubeke) / * 07.04.1916 / * Gr. / # Gr. / landbouwer / 06.02.1945 x Lambertina Hendrika Maria van Eys / zonder / * 03.04.1918 / * Itteren / Amby / dochter van Matthijs, landbouwer en Maria Johanna Margaretha Broers / # Amby /
4.5.1.3.2.1.1.4 Lambertus Hubertus Louis / * 22.12.1918 / * Gr. / # Gr., later Heer / caféhouder / 23.07.1947 x Maria Mathilda Hubertina Smeets / zonder / * 04.12.1923 / * Maastricht / dochter van Theodoor / landbouwer / en Anna Willems / # Maastricht /

4.5.1.3.2.1.2.1 Maria Cornelia / * 20.01.1908 / * R. / # R., later Geleen / zonder / 24.07.1937 x Coenraad Aalbrecht / telefonist op de mijn te Lutterade / * 17.01.1908 / * Wijk-Maastricht /
4.5.1.3.2.1.2.2 Willem Gaspard / * 30.08.1909 / * R. / # R., later Lyon (Fr.) / kloosterling te Lyon /
4.5.1.3.2.1.2.3 Johannes Hubertus / * 21.10.1910 / * R. / # R., later Cadier en Keer / tuinier / 09.11.1946 x Maria Hufkens / zonder / * 30.03.1921 / * Maastricht /
4.5.1.3.2.1.2.4 Maria Elisabeth / * 04.12.1912 / * R. / # R., later Heugem / 14.04.1937 x Hubertus Vincken / tegellegger / * 10.07.1911 / * Heugem / # Heugem /
4.5.1.3.2.1.2.5 Leonardus Hubertus / * 09.10 1914 / * R. / # R, later Gr. / directeur Boerenleenbank Gronsveld / 05.06.1938 x Elisabeth van den Bosch / zonder / * 03.10.1915 / * Heer / # Heer/ dochter van Godefridus Hubertus en Maria Elisabeth Savelberg / # Heer
4.5.1.3.2.1.2.6 Michael Hubertus / * 08.10.1916 / * R. / # R. / + 13.09.1918 / R.
4.5.1.3.2.1.2.7 Bartholomeus / * 02.02.1918 / * R. / # R. / landbouwer / + 15.09.1944 / in het Rijckholterbos / /// Bartholomeus werd per ongeluk door Amerikaanse soldaten doodgeschoten die in de veronderstelling waren met een Duits soldaat van doen te hebben. Bartholomeus was op weg naar St.- Geertruid om daar een boodschap te doen. Hij nam de kortste weg naar St.-Geertruid namelijk die door de Schone Grubbe.
4.5.1.3.2.1.2.8 Christiaan Hubertus / * 14.09.1920 / * R. / # R. / rentmeester en wethouder van de gemeente Gronsveld / 19.08.1948 x Maria Johanna Gertruda Versleyen / verpleegster / 23 jaar / * Blerick / # Groesbeek / dochter van Joseph en Hendrina Hubertina Hendrikx
4.5.1.3.2.1.2.9 Maria Josephina / * 04.11.1922 / * R. / # R., later Maastricht / kloosterzuster te Maastricht / verpleegster / Klooster onder de Bogen /
4.5.1.3.2.1.2.10 Pieter Hubertus / * 14.10.1924 / * R. / # R, later Maastricht / winkelchef / 23.06.1949 x Wendelina Antonia Rapati / verpleegster / 25 jaar / * Amsterdam / #Gr. / dochter van Johannes Cornelius Wilhelmus, winkelier en van Wilhelmina Maria Cornelia Ruiter (overl.) / # Amsterdam /
4.5.1.3.2.1.2.11 Maria Christina / * 28.02.1928 / * R. / # R., later Maastricht / hoofd van de kleuterschool te Gronsveld / // Kloosterzuster van de zusters onder de Bogen te Maastricht /
4.5.1.3.2.1.2.12 Cornelia Josephina / * 07.11.1929 / * R. / # R., later Gronsveld / pensionhoudster / 07.11.1953 x Gerardus Mertz / aannemer / * 08.12.1927 / * Cadier en Keer / + 23.06.1963 / Maastricht/

4.5.1.3.2.1.3.1 Hubertus Wilhelmus / * 24.05.1921 / * R. / # R. / landbouwer-fruitteler / 03.05.1956 x Maria Theresia Hubertina Huveners / zonder / * 19.02.1926 / * Gr. / # Gr. / dochter van Petrus Hubertus (overl.) en Maria Anna Catharina Craus / # Gr. /
4.5.1.3.2.1.3.2 Maria Elisabeth / * 04.03.1923 / * R. / # R., later 's- Gravenvoeren / zonder / x Armand Charles Joseph Marie Belboom / metaalbewerker / * 18.07.1922 / * 's- Gravenvoeren / # 's- Gravenvoeren /
4.5.1.3.2.1.3.3 Bartholomeus Hubertus / * 18.06.1924 / * R./ # R. / landbouwer / 30.07.1955 x Elisabeth Vroemen / * 03.06.1924 / * Beek / # Beek / dochter van Jacob Jozef, landbouwer en Maria Philomena Sijen / # Beek /
4.5.1.3.2.1.3.4 Wilhelmus Gerardus Hubertus / * 26.03.1926 / * R. / # R./ landbouwer-fruitteler / 25.04.1957 x Maria Barbara Elisa Hartmann./ * 31.07.1933 / * Bunde /
4.5.1.3.2.1.3.5 Ida Maria / * 25.11.1927 / * R. / # R. / kraamverzorgster /
4.5.1.3.2.1.3.6 Wilhelmus Hubertus / * 10.04.1930 / * R. / # R. / winkelier / 17.07.1961 x Cornelia Catharina Maria Caelen / zonder / * 02.07.1933/ * R./ # R./ dochter van Johannes Hubertus, fruithandelaar en Anna Maria Wilhelmina Boreas / # R. /
4.5.1.3.2.1.3.7 Johannes Hubertus / * 16.03.1933 / * R./ # R. / landbouwer / + 22.02.1960 / Gr. /

4.5.4.7.8.2.4.1 Petrus Wilhelmus / * 06.12.1937 / * Heer
4.5.4.7.8.2.4.2 Theodorus Michael Gerardus / * 06.02.1946 / * Heer /

4.5.4.7.8.2.5.1 Hubertina Anna Julia / * 07.01.1937/ * R. /
4.5.4.7.8.2.5.2 Elisabeth Maria / * 18.03.1938 / * R./
4.5.4.7.8.2.5.3 Guilleaume Theodorus Hubertus / * 20.04.1939 / * Heer /
4.5.4.7.8.2.5.4 Martinus Johannes Hubertus / * 01.12.1940 /* R./
4.5.4.7.8.2.5.5 Louisa Maria / * 27.08.1942 / *R./
4.5.4.7.8.2.5.6 Lucie Josephine / * 04.01.1945 / * Gr. /
4.5.4.7.8.2.5.7 Maria Josephina / * 12.09.1947 / * Gr. /
4.5.4.7.8.2.5.8 Anna Jeannetta / * 17.04.1949 / * Gr. /

4.5.4.7.8.2.6.1 Elisabeth Anna Maria / * 30.12.1936 / * Borgharen /
4.5.4.7.8.2.6.2 Anna Elisa Johanna / * 29.11.1938 / * Borgharen / + 20.04.1940 / Borgharen /
4.5.4.7.8.2.6.3 Wilhelmus Hubertus Maria / * 07.06.1943 / * Borgharen /
4.5.4.7.8.2.6.4 Johannes Maria Wilhelmus / * 08.10.1949 / * Maastricht /

4.5.4.7.8.2.9.1 Petrus Emanuel Michael / * 25.11.1939 / * Gr. /
4.5.4.7.8.2.9.2 Jacobus Johannes / * 27.09.1941 / * Gr. / + 12.10.1941 / Gr. /
4.5.4.7.8.2.9.3 Maria Hubertina Wilhelmina / * 04.09.1942 / * Gr. /
4.5.4.7.8.2.9.4 Henricus Maria Ferdinand / * 10.06.1947 / * Gr. /
4.5.4.7.8.2.9.5 Michael Theodorus August / * 31.03.1949 / * Gr.
4.5.4.7.8.2.9.6 Antonius Lucienne Johannes / * 05.10.1950 / * Gr. /
4.5.4.7.8.2.9.7 Maria Magdalena Johanna / * 22.07.1952 / * Maastricht /

4.5.4.7.8.2.13.1 Michel Pierre Nicolaas / * 06.10.1949 / * Heugem /
4.5.4.7.8.2.13.2 Elisabeth Anna Nicolas Maria / * 05.02.1956 / * Heugem /

4.5.1.3.2.1.1.3.1 Hubertus Johannes Maria / * 21.01.1946 / * Gr. /
4.5.1.3.2.1.1.3.2 Mathilda Hubertina Maria / * 09.04.1948 / * Gr. /
4.5.1.3.2.1.1.3.3 Johanna Ernestine Lambertine Maria / * 21.08.1950 / *Gr. /
4.5.1.3.2.1.1.3.4 Maria Louise Johanna Hubertina / * 27.06.1952 / * Gr. /

4.5.1.3.2.1.2.5.1 Elisabeth Maria / * 28.03.1939 / * Heer /
4.5.1.3.2.1.2.5.2 Margarita Maria Godefrida / * 5.11.1940 / * Heer /
4.5.1.3.2.1.2.5.3 Yvonne Jeanne Marie / * 06.12.1942 / * Heer /
4.5.1.3.2.1.2.5.4 Josephina Maria Johanna / * 01.12.1944 / * Gr. /
4.5.1.3.2.1.2.5.5 Leon Hubertus Maria / * 26.8.1947 / * Gr./ + 28.08.1947 / Gr. /
4.5.1.3.2.1.2.5.6 Maria Henriëtte Elisabeth / * 18.10.1948 / * Gr. /
4.5.1.3.2.1.2.5.7 Emilie Cornelia Maria / * 24.01.1950 / * Gr. /
4.5.1.3.2.1.2.5.8 Leon Pierre Marie Henri / * 25.08.1952 / * Gr. /
4.5.1.3.2.1.2.5.9 Alfred Henri Maria Elisabeth / *29.09.1954 / * Gr. /
4.5.1.3.2.1.2.5.10 Iny Maria Christine / * 10.02.1959 / * Gr. /

4.5.1.3.2.1.2.8.1 Johannes Rochinus Hubertus / * 07.07.1950 / * R. /
4.5.1.3.2.1.2.8.2 Joseph Johannes Maria / * 26.11.1951 / * R. /

4.5.1.3.2.1.2.10.1 Wilhelmina Johanna Hubertina / * 04.05.1951 / * Maastricht /
4.5.1.3.2.1.2.10.2 Petrus Hubertus Rudolphus / * 20.10.1952 / * Maastricht /

4.5.1.3.2.1.3.4.1 Hubertus Wilhelmus Gerardus / * 08.02.1958 / * R. /
4.5.1.3.2.1.3.4.2 Gerardus Johannes Hubertus / * 23.03.1960 / * R. /
4.5.1.3.2.1.3.4.3 Eveline Maria Nicole / * 16.11.1964 / * R. /

Bijlage


1 Joannes x Johanna Duemens (geen verdere gegevens bekend)
1.1 Johannes / * 01.06.1678 / * Gr. / D. Guilleaume Reytraye en Emilia Graven / # Gr. / landbouwer / x Maria Goessens / zonder / + 27.07.1761 / Gr./
1.2 Elisabeth / * 20.12.1684 / * Gr. / D. Robertus Hartmans en Christina Berghmans / # Gr. / zonder / x Gerardus Hermans / + 30.01.1773 / Gr./
1.3 Johanna / * 15.08.1688 / * Gr. / D. Guilleaume Rouffaarts en Anna Rutten / # Gr. / zonder / + 05.05.1732 / Gr. / 08.05.1713 x Egidius Potmans /
1.4 Johannes / * 05.10.1692 / * Gr. / D. Johannes Paulussen en Anna Walpots in naam van Mechtildis Haenen / # Gr./ landbouwer / + 24.09.1747 / Gr./ 02.11.1721 x Maria Hoorsels /

1.4.1 Johannes / * 10.08.1722 / * Gr. / D. Johannes Hartmans en Maria Agnes Lebens / Gr. / + 26.12.1799 / Gr. / x Anna Dassen /
1.4.2 Henricus / * 20.11.1724 / * Gr. / D. Lambertus Lebens en Beatrix Hoorsels / Gr. / /// Geen verdere gegevens bekend. /
1.4.3 Johannes / * 19.04.1726 / *Gr. / D. Christiaan van der Haegen en Maria Augusta Lebens / # Gr. in 1796: Grande Rue 36 / dagloner / + 6 nivose an 8 (27.12.1799) / Gr./ 18.05.1749 x Anna Reinders / zonder / + 19.12.1800 / Gr. /

1.4.3.1 Maria Elisabeth / * 28.10.1749 / * Gr. / D. Johannes Hermans en Cecilia Frints / # Gr, in 1830: Groote Straat 66 / + 04.11.1838 / Gr. /
1.4.3.2 Michael / * 11.06.1751 / * Gr. / D. Hubertus Schrijnemaekers en Johanna Elisabeth Reinders / # Gr. / metselaar / + 15.11.1820 / Gr. / 24.09.1780 x Maria Theunens / * Breust / + 09.06.1820 / Gr.
1.4.3.3 Maria Anna / * 19.02.1754 / * Gr. / D. Hendrik Dupuits en Johanna Cornelia Frints / # Gr. / + 06.12.1769 / Gr. /
1.4.3.4 Christina / * 01.10.1757 / * Gr. / D. Johannes Lacroix en Sibilla Lousbergs / # Gr. / + 05.10.1757 / Gr. /
1.4.3.5 Johannes / * 30.03.1759 / * Gr. / D. Henricus Lacroix en Maria Sibilla Lousberghs./ # Gr. / + 13.07.1759 /
1.4.3.6 Johannes / * 18.09.1760 / * Gr. / D. Henricus Lacroix en Maria Sibilla Lousberghs / # Gr, in 1830: Groote Straat 106 / landbouwer / + 16.02.1844 / Gr. / 04.01.1788 x Maria Elisabeth van den Boorn

1.4.3.2.1 Johannes / * 27.06.1781 / * Gr. / D. Johannes Schrijnemaekers en Maria Elisabeth Houten / ///// Geen verdere gegevens bekend /
1.4.3.2.2 Maria Elisabeth / * 20.02.1783 / * Gr. / D. Johannes Schrijnemaekers en Anna Maria Theunens / huishoudster / + 04.11.1838 / Gr. /
1.4.3.2.3 Anna / * 19.10.1785 / * Gr. / D. Laurentius Dassen en Maria Ida Theunens / Gr. / + 03.01.1786 / Gr.
1.4.3.2.4 Nicolaas / * 11.04.1787 / * Gr./ D. Adam Bergmans en Sibilla Lousberghs / # Gr., in 1830: Groote Straat 80 / dagloner / + 08.08.1869 / Gr. / 25.02.1813 x Anna Catharina Slendert / zonder / + 28.09.1863 / Gr / # Gr. / dochter van Michael, landbouwer en Cornelia Theunen / zonder / # Gr. / // Anna Catharina woonde van 01.11.1811 tot 01.11.1812 te St.-Pieter /
1.4.3.2.5 Anna / * 23.03.1790 / * Gr. / D. Michael Spronck en Gertrudis Theunens / # Gr., later Oost-Maarland / dienstmeid / + 15.08.1850 / Oost-Maarland / 16.02.1822 x Willem Thomassen / # Oost-Maarland /
1.4.3.2.6 Maria Anna / * 12.09.1793 / *Gr. / D. Arnold Houten en Gertrud Dupuits / # Gr. in 1830: Groote Straat 68 / zonder / + 30.07.1871 / Gr. / 25.07.1816 x Willem Theunissen / dagloner, later (in 1839) veldwachter te Gronsveld / + 05.02.1842 / zoon van Lambertus, dagloner en Maria Catharina Pleumekers, dagloonster / # Gr. /
1.4.3.2.7 Michael / * 23.06.1797 / * Gr. / D. Hubertus Schrijnemaekers en Maria Custers / # Gr., in 1830: Groote Straat 30 / metselaar / + 07.02.1876 / Gr. / 29.09.1826 x Cornelia Lardinoye / zonder / 23 jaar / * Gr. / # Gr. / dochter van Johannes, kleermaker en wijlen Johanna Pleumeekers / zonder / # Gr. / //// Militaire dienst: lichting 1817. Bij loting: no 11. Niet opgeroepen. Persoonsbeschrijving: Lengte 1 el-7 palm-7 duim-0 streep. Aangezicht : ovaal. Voorhoofd: laag. Ogen: grijs, bruin. Neus: gebogen. Mond: klein. Kin: rond. Haar en wenkbrauwen: bruin.

1.4.3.6.1 Hubertus / * 25.09.1788 / * Gr. / D. Wijnandus Pleumeekers en Maria Elisabeth Vrancken //// Vermoedelijk jong overleden./
1.4.3.6.2 Christianus / * 22.09.1790 / * Gr. / D. Michael van de Boorn en Maria Anna Schrijnemaekers / # Gr., later St.-Geertruid / landbouwer / + 01.11.1863 / St.-Geertruid / 03.11.1814 x Anna Catharina Brouwers / zonder / 26 jaar / * Eckelrade / # Eckelrade / dochter van Willem, landbouwer en Magdalena Spits / zonder / # Eckelrade //// Christianus vertrekt naar St.-Geertruid. Zijn nakomelingen zijn in deze genealogie niet opgenomen. Raadpleeg hiervoor: A.P.L. Paquaij, Geboren, gehuwd en/of overleden in .... (1600-1900). Een uitgave van de Stichting "Uit Eijsdens Verleden". (Eijsden 1997).
1.4.3.6.3 Hubertus / * 12.04.1793 / * Gr. / D. Michael Schrijnemaekers en Maria Anna Schrijnemaekers / /// Vermoedelijk jong overleden /
1.4.3.6.4 Johannes / * 24.07.1794 / * Gr. / D. Johannes van den Boorn en Elisabeth Schrijnemaekers / # Gr., in 1830: Groote Straat 106 / landbouwer / + 06.10.1844 / Gr. / 06.09.1825 x Johanna Schrijnemaekers (4.5.7.2) / zonder / * 28.06.1794 / * Gr. / + 07.01 1828 / Gr. / # Gr. / dochter van Lambertus, landbouwer en Beatrix Oliviers / # Gr. / /// Militaire dienst, lichting 1817. Nummer 10, niet opgeroepen. Persoonsbeschrijving: Lengte 1 el- 7 palm - 5 duim - 0 streep. Aangezicht: ovaal. Neus: dik. Voorhoofd: smal. Mond: matig. Ogen: grijs. Kin: breed. Haar en wenkbrauwen: zwart.
1.4.3.6.5 Hubertus / * 09.11.1797 / * Gr. / D. Christianus Schrijnemaekers en Anna Starren / # Gr., in 1830: Groote Straat 106 / landbouwer / + 08.05.1842 / Gr. /
1.4.3.6.6 Christina / * 13 ventose an 12 (04.03.1804) / * Gr. / # Gr. in 1830: Groote Straat 106 / / zonder / + 27.04.1883/ R. / 24.11.1836 x Bartholomeus Roosen / landbouwer / # R. / weduwnaar van Maria Anna Schrijnemaekers (4.5.7.5)
1.4.3.6.7 Maria / * 1 pluviose an 13 (21.01.1805) / * Gr. / # Gr., in 1830: Groote Straat 106 / zonder / 24.11.1831 x Johannes Hubertus Goffin / koopman in granen / 33 jaar / * Wijnandsrade / # Scharn / zoon van Hubertus en Maria Helena Heuts /

1.4.3.2.4.1 Maria / * 05.03.1815 / * Gr. / # Gr, rechter gedeelte van het huis "De Keizer". /+ 30.10.1902 / Gr. / 12.05.1838 x Wijnand Houben / landbouwer / 38 jaar / * Gr. / # Gr. / zoon van Hubert, landbouwer en Maria Agnes van de Boorn, landbouwster / # Gr. /
1.4.3.2.4.2 Michael / * 11.10.1818 / * Gr. / # Gr. in 1830: Groote Straat 80 / + 02.08.1843 / Gr. /
1.4.3.2.4.3 Cornelia / * 14.12.1820 / * Gr/ # Gr. / in 1830: Groote Straat 80 / zonder / + 27.09. 1875 / Gr. / 06.01.1853 x Antonius Joseph Dupont, / landbouwer / * 07.09.1828 / R. / # R. / zoon van Joseph, landbouwer en Maria Catharina Schrijnemaekers / # R. /
1.4.3.2.4.4 Willem / * 14.03.1827 / # Gr. in 1830: Groote Straat 80 / landbouwer / + 28.05.1911 / Gr. / 07.11.1861 x Maria Anna Dassen / zonder / * 05.05.1832 / * Gr. / + 06.09.1911 / Gr. / # Gr. /dochter van Franciscus, landbouwer en Maria Pleumeekers / zonder / # Gr. / Militaire dienst, lichting 1846: Plaatsvervanger. Persoonsbeschrijving: Lengte 1 el-7 palm-8 duim-0 streep. Aangezicht: rond. Neus: groot. Voorhoofd: gewoon. Mond: matig. Ogen: bruin. Kin: rond. Haar en wenkbrauwen: blond.

1.4.3.2.7.1 Maria / * 16.09.1827 / * Gr. / # Gr. in 1839: Groote Straat 28. /// Geen verdere gegevens bekend .
1.4.3.2.7.2 Johannes Nicolaas / * 04.12.1829 / * Gr. / # Gr. / + 06.12.1829 / Gr./
1.4.3.2.7.3 Johannes Leonardus / * 31.03.1832 / * Gr. / //// Geen verdere gegevens bekend /
1.4.3.2.7.4 Hubertus Michael / * 27.05.1834 / * Gr. / # Gr. /+ 05.11.1836/ Gr. /
1.4.3.2.7.5 Maria Johanna / * 23.01.1837 / * Gr. /// Geen verdere gegevens bekend /
1.4.3.2.7.6 Maria Catharina / * 26.07.1839 / * Gr. / Overlijdensdatum in Gronsveld of Rijckholt niet gevonden. Op 24.02.1862 kreeg Maria Catharina een onwettige dochter, Maria Catharina, die op 27.02.1862 overleed.
1.4.3.2.7.7 Michael Hubertus / * 24.04.1842 / * Gr. / # Gr. / landbouwer / + 29.08.1885 / Gr. / 13.02.1879 x Maria van den Berg / * 02.04.1847 / * Eijsden / # Eijsden / + 01.09.1906 / Gr. / # Gr. / dochter van Christiaan (overl.) en Maria Neelissen / zonder / # Gr. /
1.4.3.2.7.8 Maria Cornelia / * 06.08.1844 / * Gr. / # Gr., inwonende bij haar broer Michael Hubertus / + 20.08.1926 / Gr. /// Volgens de overlevering "de krom Nel" genoemd.

1.4.3.6.4.1 Johannes / * 28.10.1825 / * Gr. / # Gr., na de dood van zijn moeder inwonend bij zijn grootvader Johannes (1.4.3.6) / "slachter" / + (zie bij "bijzonderheden") / 06.04.1850 x Maria Agnes van de Weerdt / na de door van haar man "slagster"/ oud 20 jaar / * Gr. / # Gr. / dochter van Hendrik, slachter en Magdalena Cerfontaine (overl.) / //// Johannes werd vermist sinds 01.02.1854 / Op 11.03.1854 werd hij opgevist uit "de kom van de Zuid-Willemsvaart" te Maastricht. Militaire dienst, lichting 1850. Broederdienst. Persoonsbeschrijving: Aangezicht: lang. Voorhoofd: groot. Ogen: bruin. Neus: matig. Mond: groot. Kin: spits. Haren en wenkbrauwen: bruin./ Maria Agnes van de Weerdt trouwt ten tweeden male op 31.10.1859 met Josephus Reintjens.
1.4.3.6.4.2 Lambertus / * 19.01.1827 / * Gr. / # Gr. Na de dood van zijn moeder in 1828 inwonend bij Lambertus Schrijnemaekers (4.5.7) / landbouwer / + 12.09.1884 / 's-Hertogenbosch (krankzinnigengesticht) / 19.04.1852 x Maria Louisa Bloem / zonder / 25 jaar / * Gr. / # Gr. / dochter van Johannes Antonius, landbouwer en Maria Johanna Berghmans / zonder / # Gr. / /// Bij het huwelijk van haar dochter Johanna Hubertina wordt Johanna Bloem "barierwachtster" te Dolhain (Limbourg) genoemd. Op 20.08.1885 is zij vertrokken naar Charneux (B). Volgens de overlevering heeft Lambertus "zijn lebeuring laten onderkomen" = zijn boerenbedrijf verwaarloosd.

1.4.3.2.4.4.1 Maria Catharina / * 27.08.1862 / * Gr. / # Gr. / zonder / + 11.04.1954 / Maastricht / 25.07.1900 x Arnoldus Wassenaar, weduwnaar van Maria Catharina Doyen / landbouwer / * 25.06.1858 / * R. / # R. / zoon van Arnold, (overl.) en Maria Elisabeth Caelen (overl.) /// Na 31.07.1900 woonde Maria Catharina te R. /
1.4.3.2.4.4.2 Maria Hubertina / * 24.03.1864 / * Gr. / # Gr. / zonder / + 17.01.1949 / Gr. / 11.06.1891 x Petrus Hubertus Pinckaers / landbouwer / * 10.07.1864 / Gr. / # Gr. / zoon van Petrus, landbouwer en Maria Anna Berghmans / zonder / # Gr. /
1.4.3.2.4.4.3 Nicolaas Hubertus / * 05.02.1866 / * Gr. / # Gr. / + 26.02.1871 / Gr. /
1.4.3.2.4.4.4 Elisabeth Cornelia Hubertina / * 03.12.1867 / * Gr./ # Gr. / + 10.03.1871./ Gr. /
1.4.3.2.4.4.5 Francisca Cornelia Hubertina / * 29.10.1869 / * Gr. / # Gr. , later Luik en Heer / zonder / 02.06.1899 x Hendrik Hubertus Josephus Heydendael / kleermaker /.* 15.02.1869 / * Gulpen / # Heer / zoon van Alfons, (overl.) en Hubertina Rapail / zonder / # Heer / // Francisca vertrok op 10.07.1886 naar Luik en keerde op 08.07.1899 terug naar Heer /
1.4.3.2.4.4.6 Maria Elisabeth Hubertina / * 06.06.1871 / * Gr. / # Gr. / zonder / + 20.09.1936 / Maastricht / 22.05.1902 x Petrus Hubertus Spronck / landbouwer / * 30.04.1868 / * Gr. / # Gr. / zoon van Adam Hubertus, landbouwer en Anna Catharina Bronckers / zonder / # Gr. /
1.4.3.2.4.4.7 Maria Anna Hubertina / * 30.01.1875 / Gr. / // Volgens overlevering naar Luik vertrokken na huwelijk met een Waal /

1.4.3.2.7.7.1 Maria Cornelia (Nëleke) / * 29.12.1879 / *Gr./ # Gr. / o.a. keukenmeid / + 1920 in het klooster te 's-Gravenvoeren (rusthuis) / // Volgens de overlevering diende zij in België in de beste kringen "bij ministers". Op 19.12.1900 vertrok zij naar Luik, op 25.11.1915 keerde zij terug naar Gronsveld. /
1.4.3.2.7.7.2 Wilhelmus Hubertus (Wömke) / * 14.05.1881 / * Gr. / # Gr en Verviers / eerst portier in het Jesuiëtenklooster te Verviers daarna landbouwer te Gronsveld / + 28.04.1944 / Gr. /// Op 14.03.1912 vertrokken naar Verviers, op 25.11.1915 terug naar Gronsveld /
1.4.3.2.7.7.3 Michael Hubertus (Geel) / * 06.11.1882 / * Gr. / # Gr. / landbouwer / + 26.02.1952 / Gr. / // Was aan één oog blind t.g.v. de mazelen. /

1.4.3.6.4.1.1 Johanna Helena Christina / * 02.09.1851 / * Gr. / # Gr / + 07.08.1859 / Gr. /
1.4.3.6.4.1.2 Helena Louisa / * 08.10.1854 / * Gr. / # Gr. en Maastricht. In Maastricht: Kesselkade 424 / + 04.12.1912 / Gr. / 30.09.1880 x Josephus Hubertus Schrijnemaekers (
1.4.3.6.4.2.1 Maria Alexandrina / * 27.01.1853 / * Gr. / # Gr. In 1869 "wonend nabij het spoorwegstation, no 14." / keukenmeid / + ? / 14.04.1880 x Gilles Martin /
1.4.3.6.4.2.2 Johannes Antonius / * 16.08.1854 / *Gr. / # Gr. / + 23.08.1854 / Gr. /
1.4.3.6.4.2.3 Johannes Hubertus / 14.11.1855 / * Gr. / # Gr. later Luik / bakker /// Vertrekt op 17.11.1880 naar Luik waar hij zich vestigt.
1.4.3.6.4.2.4 Johanna Hubertina / (Nêt van Laamberte) / * 13.03.1858 / * Gr. / # Gr., later Nederweert / keukenmeid te Luik / 24.05.1892 x Petrus Henricus Janssen / hoofd der school te Gronsveld / * 17.08.1859 / Stramprooy / # Gr. / zoon van Henricus, landbouwer en Johanna Barben, (overl.) / # Stramprooy /// Johanna Hubertina vertrekt op 31.05.1915 naar Nederweert.
1.4.3.6.4.2.5 Christina Emma / * 16.10.1859 / * Gr. / # Gr. / + 17.11.1883 / Maastricht /
1.4.3.6.4.2.6 Elisabeth Gudula / * 09.02.1862 / * Gr. / # Gr. / + 04.03.1862 / Gr. /
1.4.3.6.4.2.7 Maria Anna Louisa / * 09.02.1862 / * Gr. / # Gr. / /// Op 26.10.1877 vertrokken naar Hasselt /
1.4.3.6.4.2.8 Maria Angelina Sophia / * 15.07.1864 / * Gr. / // Op 20.08.1885 naar Charneux (B). /
1.4.3.6.4.2.9 Maria Catharina Eugenia / * 11.05. 1866/ * Gr. / # Gr. / // Op 20.08.1885 naar Charneux (B) /
1.4.3.6.4.2.10 Johannes Josephus / * 28.12.1867 / * Gr / # Gr / // Op 20.08.1885 naar Charneux (B) /
1.4.3.6.4.2.11 Josephus Hubertus / * 28.12.1867 / * Gr. / # Gr. / // Op 20.08.1885 naar Charneux (B) /
1.4.3.6.4.2.12 Maria Elisabeth Hubertina / * 31.01.1873 / * Gr./ + 05.04.1876 / Gr. /