ToelichtingVoordat u met dit "Rijmwoordenboek van het Gronsvelds" aan de slag gaat, een paar opmerkingen.

1 Allereerst de spelling.
Voor degenen die (nog) niet vertrouwd zijn met de spelling van het Gronsvelds, volgen hier de (vele) klanken die ons dialect voorkomen.

a, aa, ao (als in laote (laten), o (als in koter (kater),
e, (als in vr (veer), (als in gld (geld), (als in bker (beker), (als in vsj (vis), ee (als in beer), u (als in wurd (woorden), i (als in wite (weten), eu (als in teleur (bord),
i, ie, i (als in knin (konijn), i (als in sjmid (smid),
o, (als in knp (knop), (als in ldder (ladder), oo, oe, o (als in brod (bruid), o (als in gon (gaan), o (als in rok (rook), o (als in vrow (vrouw),
u, uu, u (als in grus (gruis), u (als in kuning (koning), ue (als guele (gulden), i (als in bim (bomen),
y als in knyn (konijnen).

 
2 In de lijst zijn alle werkwoorden die in het Gronsvelds voorkomen, opgenomen. Wat de werkwoordsvormen betreft: alleen de tegenwoordige en de verleden tijd van sterke en onregelmatige werkwoorden staan vermeld. Zo vindt u wel "wrke" maar de verleden tijd "wrgkde" zult u niet aantreffen omdat deze regelmatig wordt gevormd. U vindt "gon" (gaan), maar ook de vormen van de tegenwoordige tijd enkelvoud "gaon", "gis" en "git". Zo ook "lope" (lopen), maar tevens de verleden tijd "leep", omdat we bij beide voorbeelden te maken met klinkerverandering. Genoemde werkwoordsvormen worden aangegeven met een *. Is het betreffende woord zowel een werkwoordsvorm als een zelfstandig naamwoord (bijv."sjtrp": de sjtueper sjtrp, de sjtrueper hynk 'n sjtrp), dan wordt dit aangegeven door een dubbele **
Dezelfde afspraak geldt voor de meervoudsvormen en de verkleinwoorden. Zo is het meervoud van "sjier" (schaar) niet opgenomen omdat "sjiere" regelmatig is gevormd door toevoeging van de e. Het meervoud van "haand" is "han". Dit is uiteraard wel opgenomen. Hetzelfde geldt voor de verkleinwoorden.<
 
3 De letter R achter een woord geeft aan dat u te maken heeft met een roepnaam, de letters PL geven een plaatsnaam aan en de T verwijst naar een toponiem, de plaatselijke benaming van een weg, een straat, een stuk akkerland of een bosperceel.
 

Vul plezeer!


Groselt - september 2001 - Gilles Jaspars