Het kerkorgel


Alleen de oudere generatie van Gronsveld zal zich dit interieur van de kerk kunnen herinneren. De foto is vooral belangrijk omdat zij laat zien hoe in de oorspronkelijke opzet van 1710 kerkportaal, koorbalustrade en orgelkas een fraaie eenheid vormden. De grote schilderijen, afkomstig uit het klooster der minderbroeders te Maastricht, kwamen na de Franse Revolutie in de kerk. De kerk die oorspronkelijk wit was werd in 1873 bont beschilderd.


Naar de hoofdpagina van GRONSVELD

Copyright © augustus 1999 Huub Fiévez