Klooster


Dit is de oudst bekende afbeelding van het patersklooster te Rijckholt. De dominicanen van de Provincie van Lyon vestigden zich hier in 1882, na in 1880 uit Frankrijk verdreven te zijn. Via Zwitserland kwamen zij in Rijckholt terecht waar zij een terrein van bijna twee hectaren kochten met de bedoeling daar een voorlopig verblijf te bouwen. Deze gravure toont het klooster zoals dit er in 1885 uitzag.


Naar de hoofdpagina van GRONSVELD

Copyright © augustus 1999 Huub Fiévez