De parochiekerk in 1915


Deze ansichtkaart werd in 1915 gestuurd aan "den milicien C. J. Bouchoms". Wat ons direct opvalt is de deplorabele toestand waarin het kerkhof verkeert. Rechts onderaan is nog een gedeelte van de kerkpoel te herkennen. Vr de kerk zien we de twee majestueuze lindebomen waaronder vele geslachten schoolkinderen hebben gespeeld en gevreigeld en vele generaties kerkgangers bij het uitgaan van de dienst gezellig hebben staan "klasjeneren". Door hun hoge ouderdom leverden ze gevaar op voor de spelende kinderen en ze werden daarom op 8 mei 1950 omgehakt.


Naar de hoofdpagina van GRONSVELD

Copyright © augustus 1999 Huub Fiévez