't Broek


Deze foto toont ons een aantal huizen aan de Broekstraat (oostzijde). De opname is gemaakt rond l900. Van links naar rechts ziet u: de woning van de familie Slichgers-Purnot, achter dit huis staat (nauwelijks zichtbaar) het pand van de familie Van Aubel-Purnot. Vervolgens dat van de familie Janssen-Doyen (schoenmaker), naderhand bewoond door familie Cilissen-Wijnands. Daarnaast woonde May (Meike) en Kleus Soudant. Dit huis werd later gekocht door Hubert Jacobs. En tenslotte zien we het huis van Pierre Beckers-Aussems. Op de voorgrond de waterpoel.


Naar de hoofdpagina van GRONSVELD

Copyright © augustus 1999 Huub Fiévez