De grote brand in 1895 (vervolg)


De brand van 1895 (vervolg). Deze foto toont ons de huizen (onder in het dorp) die toentertijd bewoond werden door de familie Haesen, eerste huis links op de voorgrond (café-winkel); de familie Lahaye, tweede huis; Pieter Spronck, derde huis (smid). Het vierde huis (dat in brand staat) werd bewoond door Lambert Bouchoms en familie.


Naar de hoofdpagina van GRONSVELD

Copyright © augustus 1999 Huub Fiévez