Botten (vervolg)


Zoals reeds vermeld, werden de gemeentewegen enige keren per jaar door de "botters" van een nieuwe laag kiezel voorzien. Deze werden dan niet machinaal gewalst zoals hier de Rijksweg, maar door het uitleggen van spoorbiels dwong men de weggebruikers een steeds wisselend gebruik van de weg te maken. Deze foto werd in 1915 onder in het dorp genomen. De derde persoon van links is Ber Houben, de toenmalige kantonnier. Uiterst rechts staat Sjang Mingels.


Naar de hoofdpagina van GRONSVELD

Copyright © augustus 1999 Huub Fiévez